Hoppa till huvudinnehållet

Viktoria Martin

Profilbild av Viktoria Martin

Professor

Detaljer

Arbetar vid

ENERGISYSTEM

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är Professor i Energiteknik vid institutionen med samma namn. Jag driver forskning kring lagring av värme och kyla, i material som genomgår fasändring, samt i termokemiska reaktioner. Forskningen omfattar såväl karakterisering av materialens egenskaper, som design och utvärdering av lagringskomponenter, som studier av prestanda av sådan energilagring i olika typer av system -- byggnader, industriella processer och fjärrenergisystem.

Jag har även en stort intresse för undervisning, och deltar/ansvarar för ett flertal energiteknikkurser på såväl grund-, avancerad (master) och forskarnivå. Under flera år har jag varit masteransvarig för programmet om Hållbar energiteknik samt studierektor för Institutionen för Energiteknik. Nu fortsätter jag att driva utbildningsfrågor som ansvarig för internationalisering i grundutbildning vid ITM-skolan, KTH.


Kurser

Energilagring (MJ2386), lärare | Kurswebb

Energipolicy och -planering (FMJ3389), examinator | Kurswebb

Energisystem för hållbar utveckling (MJ2508), examinator | Kurswebb

Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling (MJ2383), lärare | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energi- och klimatstudier, avancerad nivå (MJ244X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energi- och klimatstudier, avancerad nivå (MJ245X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energisystemanalys, avancerad nivå (MJ248X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energisystemanalys, avancerad nivå (MJ249X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ240X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ241X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom uthålliga byggnader, avancerad nivå (MJ242X), examinator, lärare | Kurswebb

Industriell dynamik för innovation i kombinerade energisystem (MJ2502), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning (MJ2380), examinator | Kurswebb

Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs (MJ2381), examinator, lärare | Kurswebb

Metoder för forskning om hållbar energi (MJ2510), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Teori och vetenskapsmetodik för energiforskning (FMJ3410), examinator | Kurswebb