Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Denna kurs består av ett projektarbete omfattande c:a 7 veckors heltidsarbete och tre mindre moduler, motsvarande c:a 1 veckas heltidsarbete vardera.

Kursen är med andra ord främst en projektkurs som görs vid vald institution. Institutionen står för handledning och all information som gäller själva projektarbetet. Kursen rapporteras i sin helhet med 15 hp när både projektarbetet och de tre modulerna är godkända. Betygsskala för kursen är A - F . Grund för betyg på kursen är enbart projektarbetet, de tre modulerna examineras med P/F.

Länk till kurs- och programkatalogen

All information som kandidatexjobbet från V16 finns under den nya kurskoden SA114X https://www.kth.se/social/course/SA114X/

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter