Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vehicle System Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Kursen SD2221 kommer att använda BILDA som kommunikationsverktyg under 2016. Alla studenter kommer att få tillgång till BILDA efter kursregistreringen på första föreläsningen.

Kurswebben på KTH SOCIAL är däremot alltid öppen för studenter. Som student kan du bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website!

The course SD2221 will use BILDA as a communication tool during 2016. All students will get access to BILDA after the course registration on the first lecture.

The course web at KTH SOCIAL is however always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule as well on the course web. More information about the course web.

Teachers