Post archive

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Posts appear on your news feed together with other events in reverse chronological order (latest first) and grouped by month.

If you cannot find a post here, it may belong to non-selected course rounds/ groups.

March 2014

13 March 07.31Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Project work report - as was emailed 13/3 to course participants: I promised to come back with some more ...

February 2014

22 February 09.32Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Lecture 10 EVA slides in PDF format Lect 10 EVA.pdf

19 February 17.10Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
    Open Panel Discussion on “Human Spaceflight in the society”.   Time: Tuesday Feb 25th, 8:15-10:00 ...

18 February 10.07Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Lecture 9 Research notes Lect 9 Research.pdf

15 February 17.27Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Traineeship in Estonia. Perhaps an interesting opportunity related to space. Maybe possible to tailor as ...

14 February 15.22Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Lecture 8 ISS operations slides in PDF Lect 8 ISS operations.pdf

04 February 12.17Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Lecture 5, part 2 slides plus an article on economy of future US big launcher which was handed out during the ...

01 February 18.58Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Rumours about a new big Russian launcher in the future. I wouldn't bet too much on it, but it's ...

January 2014

24 January 10.37Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Lecture 2 "Human Space fligth history" uploaded Lect 2 History.pdf

21 January 11.27Christer Fuglesang (Teacher)Accessible to the whole world
Lecture 1 presentations Enclosed are PDF-versions of the powerpoint slides shown during the first lecture on ...

Feedback News