Hållfasthetsteknisk provning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to the course web page for SE2123 Testing Techniques in Solid Mechanics, VT17. The page is under development and will be continuously updated.

The first lecture takes place on 17th January at 8.15-10.00 in the seminar room of the Department of Solid Mechanics, Teknikringen 8 D.

On this course page you can, among other things, find for downloading statistical tables and the chapter 29 in the Solid Mechanics Handbook related to this course. You are allowed to bring both these documents to the exam.

Lärare

Nästa schemahändelse

Tors 24 jan 09:00-12:00 Laboration

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter