Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 16 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: D1
Tue 17 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: D1
Wed 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Thu 19 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Fri 20 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Fri 20 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Tue 24 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Wed 25 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Fri 27 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Fri 27 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Location: Distans
Week 14 2020 Show in My Schedule
Mon 30 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Mon 30 mar 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Wed 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Thu 2 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Fri 3 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Location: Distans
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Thu 9 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Tue 21 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Wed 22 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Location: Distans
Thu 23 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Thu 23 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Tue 28 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Location: Distans
Wed 29 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Thu 30 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020 CDATE1
Presentation
Location: Distans
Tue 5 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Wed 6 may 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Mon 11 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020 CDATE1
Presentation
Location: Distans
Tue 12 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020 CDATE1
Presentation
Location: Distans
Wed 13 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020 CDATE1
Presentation
Location: Distans
Fri 15 may 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Location: Distans
Week 22 2020 Show in My Schedule
Mon 25 may 08:00-11:00 Tentamen
VT 2020 CDATE1
Examination
Location: Distans
Feedback News