Numerical Methods, Basic Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

SF1547 - Grundkurs i numeriska metoder

I den här kursen får du lära dig hur man använder numeriska metoder för att göra tillförlitliga och effektiva datorberäkningar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller. Vi lär oss att använda datorberäkningar och approximationer för att lösa flera typer av problem som ni stött på i tidigare kurser, men som är för komplicerade för att lösa exakt med de metoder ni lärt er i tidigare kurser - vi använder numeriska metoder.

Vi använder programmet och programmeringsspråket MATLAB för att göra dessa beräkningar.

Här kan ni se några saker man kan åstadkomma med numeriska metoder: https://twitter.com/search?src=typd&q=%23simulationfriday

I denna kurs använder vi CANVAS:

https://kth.instructure.com/courses/8065

För att få tillgång till allt kursmaterial i CANVAS måste du kursregistrera dig. Detta gör du via mina sidor. Inget material på KTH Social är aktuell. Om du registrerat dig på kursen något tidigare år men ej fullföljt kursen behöver du omregistrera dig (kontakta SVL).

.

.

.

Kursregistrering och kursadministration: matematikinstutionens studentexpedition

Teachers

Feedback News