Matlabinstallation (gammal sida)

I denna kurs använder vi programmet och programspråket MATLAB:

 • Matlab finns tillgängligt att använda i datorsalarna på KTH
 • Alla KTH-studenter får gratis hämta ett exemplar av Matlab till sin privata dator. Om du vill göra det så gå till KTH:s nedladdningsservice för studenter. Se nedladdningssidan, eller gå från KTH:s startsida http://www.kth.se såhär
  • välj STUDENT PÅ KTH
  • Välj IT-support och datorer
  • Välj Download Software
  • Välj KTH ProgDist
  • Matlab finns under Licensed software.
 • Onlineversion: Se Felix instruktionerhttps://docs.google.com/document/d/1fbp_ZurrYIyK3qTH3oKrlBGnb7Qe54lJtJ756D5CeMU.  När man använder onlineversionen körs programmet på MATLABs server / servrar (eller kanske parallellt på något datorkluster). Jag är därför osäker på vilka resultat man får i tic-toc uppgiften i Lab A1 i onlineversionen. Så länge ni är säkra på vad ni förväntar er, och vad ni observerar är det okej.
Feedback News