Övningar och datorlaborationer

Övningar

I den här kursen har vi schemalagda övningar uppdelade i sex grupper. Grupptillhörighet bestäms utifrån de två sista siffrorna i ditt personnummer. Låt tex:\displaystyle x vara de två sista siffrorna i ditt personnummer:

 • Övningsgrupp 1: tex:\displaystyle 00\leq x\leq 15
 • Övningsgrupp 2: tex:\displaystyle 16\leq x\leq 32
 • Övningsgrupp 3: tex:\displaystyle 33\leq x\leq 52
 • Övningsgrupp 4: tex:\displaystyle 53\leq x\leq 72
 • Övningsgrupp 5: tex:\displaystyle 73\leq x\leq 80
 • Övningsgrupp 6: tex:\displaystyle 81\leq x\leq 99

Dela upp er enligt ordningen på salarna i schemat, t.ex. på övningen 6e april är Grupp 1 i V11, Grupp 2 i V21, Grupp 3 i V22, Grupp 4 i V32, Grupp 5 i V33, Grupp 6 i V34.

Under övningarna sammanfattar läraren kursmaterial, räknar uppgifter och ni får räkna uppgifter själva och ställa eventuella frågor. Ni kan även ställa frågor angående datorlaborationerna. Övningarna är inte obligatoriska. I mån om tid kan man även redovisa datorlab under övningen (om man tar med egen dator).

Övningarna är inte obligatoriska.

Datorsalsövningar

I den här kursen har vi schemalagda datorsalsövningar där ni förväntas arbeta med att först lära er grunderna i matlab och sedan jobba med och redovisa Lab A1, Lab A2 och Lab B, beskrivna nedan. Ni kan dessutom få hjälp (ej redovisning) under vissa icke schemalagda tillfällen, via den sk allmänhandleningen.

Vid fråge- och handledningstimmarna används Qwait för kölista (könamn "SF1547"). 

Datorsalsöningarna är inte obligatoriska, förutom att ni behöver närvara när ni redovisar. Ni kan redovisa på  godtycklig datorsalsövningar. Redovisning innan eller på angivna bonusdatum ger bonus till tentamen.

Ni uppmanas att arbeta i tvåmannagrupper under laborationerna men båda skall kunna redovisa hela laborationen individuellt (enmansgrupper är tillåtna, men rekommenderas ej). All kod skall vara skriven av medlemmarna i gruppen. Diskutera gärna ideer och algoritmer med andra/flera personer men tvåmannagruppen skall ha gjort/skrivit hela laborationen. Kursen tillämpar reglerna i hederskodexen.

Om ni bara jobbar på laborationerna under datorsalsövningarna kommer ni troligtvis inte hinna klart innan bonusdatum. Vi rekommenderar alltså att ni planerar och jobbar på laborationerna även utanför schemalagd tid. Matlab kan ni installera på er egen dator via KTHs så kallade programdistribution, se Matlabinstallation.

Introduktion till MATLAB:

Laborationer:

 • Lab A1
  • Labotationslydelse: lab_A1.pdf
  • Muntlig redovisning i datorsal
  • Deadline för bonuspoäng April 15.  Om redovisning på eller innan detta datum, erhålls 2 bonuspoäng till tentamen.
 • Lab A2
  • Laborationslydelse: lab_A2.pdf
  • Ni har möjlighet att redovisa Lab A2 på två olika sätt. Båda redovisningsalternativen kräver inlämning av rapport  med svar på alla uppgifter. Om ni har små fel i rapporten måste de inkorrekta delarna göras om med möjlighet till bonuspoäng. Stora fel leder till att den måste göras om och ingen möjlighet till bonus.  Ytterligare information finns i PDF-filen lab_A2.pdf.
   • Redovisningsalternativ 1: muntlig redovisning i datorsal och tillfredsställande rapport.  Bonusdeadline: 29 April
   • Redovisningsalternativ 2: godkänd på kryssfrågeredovisning och tillfredsställande rapport. Kryssfrågeredovisningen äger rum på övningen 2a maj. Rapporten får användas under kryssfrågeredovisningen, och inlämnas tillsammans med svar på kryssfrågor. Här är ett exempel på hur en kryssfrågeredovisning kan se ut (om det hade gjorts för Lab A1): kryssfrågeredosingingsexempel.pdf
  • Godkänd Lab A2 (enligt ett av redovisningsalternativen) på eller innan respektive deadline ger 2 bonuspoäng till tentamen.
 • Lab B - Mästarprojektet
  • Projektet utförs också i 2-manna-grupper. Ensamarbete är tillåtet men 2-manna-grupper är rekommenderade.
  • Redovisas muntligt och skriftligt: Redovisas med seminarium inför kurskamrater och skriftligt i form av figurer och svar på konkreta frågor i uppgiftstlydelsen. Presentationen skall ta ca tio minuter per grupp, följt av en kort frågestund. Börja alltid med att presentera er och er uppgift.
  • Projekten finns av två svårighetsgrader- lättare och svårare. Projektens innehåll och redovisning bedöms och påverkar slutbetyget på följande sätt. De två sista raderna är slutbetygen.

  • Tentamensbetyg: A B C D E
   Svårt projekt, godkänt A A B C D
   Lätt projekt, godkänt B B C D E

  • Här är en lista på projekten ni kan välja mellan Lab_B.pdf. Välj ett projekt genom att boka det i bokningssystemet: 
  • Förutom hjälp på datorsalsövningar kan ni få hjälp om projekten via email. Vänligen skicka frågor angående projekten till Bengt Lindberg: bengtl@kth.se
  • Tider för seminariepresentationen ska äga rum 13, 19 eller 20 maj. Boka seminariepresentationstid här:
  • Om man inte genomför seminariepresenation under maj månad: Man kan redovisa nästa läsår och man behöver inte göra om Lab A1-A2. Det kommer dessutom finnas möjlighet att göra restredovisning av projekt vid ett extra tillfälle (efter tentan). Datum meddelas senare. Presentation vid detta extra tillfälle ger ingen betygshöjning.

Teacher Elias Jarlebring created page 21 March 2016

Teacher Elias Jarlebring changed the permissions 21 March 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Niklas Qvarforth removed his/her comment
Niklas Qvarforth removed his/her comment
commented 22 April 2016

Kan man skriva en gemensam rapport med två försättsblad ifall man jobbar tillsammans på labb A2?

Elias Jarlebring removed his/her comment
Teacher commented 22 April 2016

Ja. Man kan skriva två namn på rapporten. Kom ihåg att ta med er var sin rapport om ni redovisar med kryssfrågor.

commented 22 April 2016

Skrivfel i lab A2: efter uppgift 2 står det "redovisning uppgift 3: uppgift 3 godkänd av assistent..."

Teacher commented 24 April 2016

Tack, Ludvig. Fixat.

commented 25 April 2016

Möjligt skrivfel i uppgift 1 lab A2: det står att uppgiften är en fortsättning på sista uppgiften i A1, men den verkar egentligen vara en fortsättning på uppgift 4 (av 5).

commented 25 April 2016

Om man redovisade Lab A2 muntligt, behöver man fortfarande lämna in rapporten då?

commented 25 April 2016

David man måste oavsett alternativ gör en rapport.

commented 25 April 2016

Elias, kan du vidareutveckla vad som menas med "tillfredsställande rapport"?

Pontus Blomberg removed his/her comment
commented 27 April 2016

Skrvfel i lab A2: Uppgift 3 har två "d)"-punkter.

commented 3 May 2016

När kommer nästa version av PDF-filen? Behöver veta vilka ytterligare punkter som kommer att tillkomma i projekt 2.

commented 3 May 2016

Om man kollar på 'Mina bokningar' i val av projekt B så får man upp "16-05-14 kl. 23:30 *ens namn*". Är den tiden någon typ av deadline eller är det bara en bugg?

commented 3 May 2016

Deadlinen är på presentationstiden tror jag? Skulle gissa att systemet remores kräver en tid för bokningar.

commented 3 May 2016

@måns nilsson Nya pdf:en kommer i veckan enligt Elias

commented 3 May 2016

Nu är redovisningstiderna fullbokade, när kan man vänta sig att nya tider dyker upp?

Teacher commented 3 May 2016

@erik,@pontus: det stämmer som pontus skriver att remores alltid vill ha en tidpunkt. Jag lyckades hacka lite i remoreskoden så att tiden nu är dold.

commented 9 May 2016

Mästarprojekt - skriftlig redovisning 5.10:

"En figur (för U0 = 240 V) med x-axel L0 och y-axel U∗ 0 och kurva som ger Imax = 10 A". Jag har inte gjort uppgiften ännu, men söks inte olika värden på U0? Varför är parentesen (i fetstil) med?

Teacher commented 10 May 2016

Tack. Fixat.

commented 10 May 2016

Är det tillåtet att tillämpa inbyggda MATLAB funktioner som löser vissa frågor utan egen algoritm? T.ex. ska jag finna en minsta punkt i en matris och i uppgifter står det "fundera ut en bra algoritm", får jag använda mig av min() funktionen då?

Teacher commented 11 May 2016

Det är helt okej att använda min(xv). Den tar ju bara ut det minsta värdet i vektorn xv. Det låter dock tveksamt att ni vill använda den om ni vill bestämma ett minimum av en funktion. Det räcker oftast inte för att få god noggrannhet på ett effektivt sätt.

commented 12 May 2016

"Utvidgning: Ingenjören blir aningen ambitiös och föreslår att man ska öka komponentdensiteten genom att bygga in flera kärnor i processorn och använda olika hastig-het (och därmed olika värmeutveckling) på de olika kärnorna. Kärnorna positioneras i x-led: I1= [2, 3], I2= [4.5, 5.5] och I3= [7, 8]. ..."

Antar att det är skrivfel på intervallen och att de ska vara I1= [0.2, 0.3], I2= [0.45, 0.55] och I3= [0.7, 0.8] ? Eller tänker jag fel?

Teacher commented 12 May 2016

Du har rätt. Det ska vara I1= [0.2, 0.3], I2= [0.45, 0.55] och I3= [0.7, 0.8].

commented 12 May 2016

Är det någon annan med processorn som vars temperatur krashar efter ca 2.5*10^-5 sekunder? (uppgift a)

commented 16 May 2016

En fråga angående processorn: I skriftlig redovisning 1.10 e) står det att man ska använda f2 i intervallet 0 till 2*10^6 och i själva uppgiften (e) står det att man ska räkna fram till t = 10^-3. När vi räknar med dessa värden måste f1 vara negativ för flera värden på f2. Om vi dock ändrar och räknar med t = 2*10^-4 som används i början av labben får vi värden som stämmer väldigt bra överens med den storleksordning som antyds av figuren vid 1.10 e). Kan det vara så att dessa värden på t har blandats ihop?

Teacher commented 16 May 2016

Bra uppsnappat! Det stämmer att uppgiften är anpassad för att att man räkna fram till t=2*10^-4.  Jag har uppdaterat PDF-filen. Man får inte fel om man räknat med gamla värden.

commented 17 May 2016

Är det meningen att "val av projekt sidan" inte ska fungera längre? Samt om det inte finns bokningsbara tider för projekt 4-8 innebär det att man måste göra en av de projekt som finns kvar på de kvarvarande tiderna?

Teacher commented 17 May 2016

Val av projekt hade en deadline igår. Om någon inte valt projekt ännu kan de kontakta mig och höra om det finns platser kvar för det projektet. Projekten Processorn, varpan och naturen är fullbokade. Det finns fortfarande lediga redovisningstider.

Henrik Lagebrand removed his/her comment
commented 18 May 2016

På projekt 4, Rymdskeppet, står det i utvidgningen "För vilken vridningsvinkel kommer rymdskeppet att få maximal hastighet vid jordytan och vad är maxvärdet?" Ska vi undersöka detta för de givna vinklarna, d.v.s. 70,80,90....130, eller ska vi undersöka t.ex. för all vinklar mellan 90 - 130 grader? 

Teacher commented 18 May 2016

Henrik: Jag har lagt till ett svar på din fråga i FAQn.

Tobias: Det är tänkt att man ska undersöka intervallet [90,130] grader inte bara diskrita vinklar.

commented 18 May 2016

Angående utvidgningen för labb B7, Vindkastet: Eftersom det olinjära ekvationssystemet är väldigt algebraiskt komplext (det innehåller en iterativ numerisk metod), verkar det (nästan?) omöjligt att konstruera Jakobianen för det, och därmed verkar Newtonmetoden opassande. Sekantmetoden faller sig mycket mer naturlig. Är det verkligen Newtons metod som bör användas?

commented 18 May 2016

Nvm, jag fick hjälp och det finns ett annat sätt att göra det på, så newton går.

commented 19 May 2016

I uppgift e (och d) på på processorn. Ska man fortfarande ha en fläkt, om ja, när skall man starta den? När genomsnittet av randvärdena går över 70 eller det värdet man fick ut från uppgift c?

Teacher commented 19 May 2016

Båda alternativen kommer att anses som rätt svar. Kom bara ihåg att ange parametervärden i den skriftliga redovisningen.

commented 19 May 2016

För att vara på säkra sidan: skall den skriftliga redovisningen enbart innehålla svar på de frågor som ligger under Skriftlig redovisning: ? På projekt 5 finns det även uppgifter i texten.

Teacher commented 19 May 2016

Harald: Ja.

Pontus Blomberg removed his/her comment
commented 22 May 2016

I skriftlig redovisning 4.5 (c) för uppgift 4 (Rymdskeppet) står det: "Den anpassade parabelbågens längd parabelbågens längd". Vad skall det stå här egentligen?

Teacher commented 23 May 2016

Det är ett skrivfel: "parabelbågens längd parabelbågens längd" -> "parabelbågens längd"

Feedback News