Övningar och datorlaborationer

Övningar

I den här kursen har vi schemalagda övningar uppdelade i sex grupper. Grupptillhörighet bestäms utifrån de två sista siffrorna i ditt personnummer. Låt tex:\displaystyle x vara de två sista siffrorna i ditt personnummer:

 • Övningsgrupp 1: tex:\displaystyle 00\leq x\leq 15
 • Övningsgrupp 2: tex:\displaystyle 16\leq x\leq 32
 • Övningsgrupp 3: tex:\displaystyle 33\leq x\leq 52
 • Övningsgrupp 4: tex:\displaystyle 53\leq x\leq 72
 • Övningsgrupp 5: tex:\displaystyle 73\leq x\leq 80
 • Övningsgrupp 6: tex:\displaystyle 81\leq x\leq 99

Dela upp er enligt ordningen på salarna i schemat, t.ex. på övningen 6e april är Grupp 1 i V11, Grupp 2 i V21, Grupp 3 i V22, Grupp 4 i V32, Grupp 5 i V33, Grupp 6 i V34.

Under övningarna sammanfattar läraren kursmaterial, räknar uppgifter och ni får räkna uppgifter själva och ställa eventuella frågor. Ni kan även ställa frågor angående datorlaborationerna. Övningarna är inte obligatoriska. I mån om tid kan man även redovisa datorlab under övningen (om man tar med egen dator).

Övningarna är inte obligatoriska.

Datorsalsövningar

I den här kursen har vi schemalagda datorsalsövningar där ni förväntas arbeta med att först lära er grunderna i matlab och sedan jobba med och redovisa Lab A1, Lab A2 och Lab B, beskrivna nedan. Ni kan dessutom få hjälp (ej redovisning) under vissa icke schemalagda tillfällen, via den sk allmänhandleningen.

Vid fråge- och handledningstimmarna används Qwait för kölista (könamn "SF1547"). 

Datorsalsöningarna är inte obligatoriska, förutom att ni behöver närvara när ni redovisar. Ni kan redovisa på  godtycklig datorsalsövningar. Redovisning innan eller på angivna bonusdatum ger bonus till tentamen.

Ni uppmanas att arbeta i tvåmannagrupper under laborationerna men båda skall kunna redovisa hela laborationen individuellt (enmansgrupper är tillåtna, men rekommenderas ej). All kod skall vara skriven av medlemmarna i gruppen. Diskutera gärna ideer och algoritmer med andra/flera personer men tvåmannagruppen skall ha gjort/skrivit hela laborationen. Kursen tillämpar reglerna i hederskodexen.

Om ni bara jobbar på laborationerna under datorsalsövningarna kommer ni troligtvis inte hinna klart innan bonusdatum. Vi rekommenderar alltså att ni planerar och jobbar på laborationerna även utanför schemalagd tid. Matlab kan ni installera på er egen dator via KTHs så kallade programdistribution, se Matlabinstallation.

Introduktion till MATLAB:

Laborationer:

 • Lab A1
  • Labotationslydelse: lab_A1.pdf
  • Muntlig redovisning i datorsal
  • Deadline för bonuspoäng April 15.  Om redovisning på eller innan detta datum, erhålls 2 bonuspoäng till tentamen.
 • Lab A2
  • Laborationslydelse: lab_A2.pdf
  • Ni har möjlighet att redovisa Lab A2 på två olika sätt. Båda redovisningsalternativen kräver inlämning av rapport  med svar på alla uppgifter. Om ni har små fel i rapporten måste de inkorrekta delarna göras om med möjlighet till bonuspoäng. Stora fel leder till att den måste göras om och ingen möjlighet till bonus.  Ytterligare information finns i PDF-filen lab_A2.pdf.
   • Redovisningsalternativ 1: muntlig redovisning i datorsal och tillfredsställande rapport.  Bonusdeadline: 29 April
   • Redovisningsalternativ 2: godkänd på kryssfrågeredovisning och tillfredsställande rapport. Kryssfrågeredovisningen äger rum på övningen 2a maj. Rapporten får användas under kryssfrågeredovisningen, och inlämnas tillsammans med svar på kryssfrågor. Här är ett exempel på hur en kryssfrågeredovisning kan se ut (om det hade gjorts för Lab A1): kryssfrågeredosingingsexempel.pdf
  • Godkänd Lab A2 (enligt ett av redovisningsalternativen) på eller innan respektive deadline ger 2 bonuspoäng till tentamen.
 • Lab B - Mästarprojektet
  • Projektet utförs också i 2-manna-grupper. Ensamarbete är tillåtet men 2-manna-grupper är rekommenderade.
  • Redovisas muntligt och skriftligt: Redovisas med seminarium inför kurskamrater och skriftligt i form av figurer och svar på konkreta frågor i uppgiftstlydelsen. Presentationen skall ta ca tio minuter per grupp, följt av en kort frågestund. Börja alltid med att presentera er och er uppgift.
  • Projekten finns av två svårighetsgrader- lättare och svårare. Projektens innehåll och redovisning bedöms och påverkar slutbetyget på följande sätt. De två sista raderna är slutbetygen.

  • Tentamensbetyg: A B C D E
   Svårt projekt, godkänt A A B C D
   Lätt projekt, godkänt B B C D E

  • Här är en lista på projekten ni kan välja mellan Lab_B.pdf. Välj ett projekt genom att boka det i bokningssystemet: 
  • Förutom hjälp på datorsalsövningar kan ni få hjälp om projekten via email. Vänligen skicka frågor angående projekten till Bengt Lindberg: bengtl@kth.se
  • Tider för seminariepresentationen ska äga rum 13, 19 eller 20 maj. Boka seminariepresentationstid här:
  • Om man inte genomför seminariepresenation under maj månad: Man kan redovisa nästa läsår och man behöver inte göra om Lab A1-A2. Det kommer dessutom finnas möjlighet att göra restredovisning av projekt vid ett extra tillfälle (efter tentan). Datum meddelas senare. Presentation vid detta extra tillfälle ger ingen betygshöjning.

Feedback News