Tentamen (gammal sida)

Tentamen

Tentamen består av

  • Del 1
  • Del 2

Båda delarna tenteras gemensamt vid ett tentamenstillfälle. På del 1 erhålls endast godkänd eller icke godkänd. Del 2 rättas endast om Del 1 är godkänd.

Tillåtna hjälpmedel

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kursadministrationen för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Endast studenter som är registrerade på kursen tillåts att tentera. Om ej registrerad på kursen blir tentan ogiltig även om den skrivs.

Gamla tentor

Ny sida med gamla tentor.


Feedback News