News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2019
Event Omtenta, 16 August 2019 08:00
Changed by scheduling staff 11 June at 13:52
August 2018
Event Omtenta, 17 August 2018 08:00
Changed by scheduling staff 2 August 2018
Show more similar (1)
Event Omtenta, 18 August 2017 08:00
Changed by scheduling staff 2 August 2017
April 2017
Teacher Elias Jarlebring posted 23 April 2017
 
March 2017
Teacher Elias Jarlebring posted 16 March 2017
 
June 2016
Teacher Elias Jarlebring posted 11 June 2016
commented 12 June 2016

Elias, har du fått mitt mail?

 
May 2016
Teacher Elias Jarlebring posted 25 May 2016
Teacher Elias Jarlebring edited 25 May 2016

Tips inför tentan som äger rum om en vecka:


* Kom ihåg att kursens innehåll täcks av de angivna sidorna i kursboken Sauer och de PDF-filer som ligger under Kursplan och föreläsningsschema
* Jag rekommenderar att du använder gamla tentor som träningsmaterial och räknar många extentauppgifter.
Kursutvärderingen har nu öppnat. Vänligen se kursutvärderingen som ditt verktyg för att förbättra kursen för nästa årskurs. Jag uppskattar negativa och positiva konstruktiva kritikommentarer: Kursutvärdering

Resultat av den skriftliga delen av Lab B meddelas efter tentan. Eventuella kompletteringar kommer att kunna lämnas in innan midsommar.

Teacher Elias Jarlebring changed the permissions 25 May 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av elias jarlebring (eliasj@kth.se).
 
Teacher Elias Jarlebring posted 2 May 2016
Teacher Elias Jarlebring edited 2 May 2016

Hej! Det är hög tid att välja och sätta igång med projekten. Välj ett projekt genom att boka det i bokningssystemet: 

Seminariepresentationen ska äga rum 13, 19 eller 20 maj. Boka seminariepresentationstid här:

[IMAGE]

Förutom hjälp på datorsalsövningar kan ni få hjälp om projekten via email. Vänligen skicka frågor angående projekten till Bengt Lindberg: bengtl@kth.se

Elias

Teacher Elias Jarlebring edited 2 May 2016

Hej! Det är hög tid att välja och sätta igång med projekten. Välj ett projekt genom att boka det i bokningssystemet: 

Seminariepresentationen ska äga rum 13, 19 eller 20 maj. Boka seminariepresentationstid här:

[IMAGE]

Förutom hjälp på datorsalsövningar kan ni få hjälp om projekten via email. Vänligen skicka frågor angående projekten till Bengt Lindberg: bengtl@kth.se

Elias

Teacher Elias Jarlebring edited 2 May 2016

Hej! Det är hög tid att välja och sätta igång med projekten. Välj ett projekt genom att boka det i bokningssystemet: 

Seminariepresentationen ska äga rum 13, 19 eller 20 maj. Boka seminariepresentationstid här:

[IMAGE]

Förutom hjälp på datorsalsövningar kan ni få hjälp om projekten via email. Vänligen skicka frågor angående projekten till Bengt Lindberg: bengtl@kth.se

Elias

Teacher Elias Jarlebring changed the permissions 2 May 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av elias jarlebring (eliasj@kth.se).
commented 3 May 2016

När kommer den uppdaterade pdf:en med instruktioner för den skriftliga redovisningen?

Tim Wayburn removed his/her comment
commented 3 May 2016

Det finns inga bokningstider kvar på redovisningar, vad gör jag?

Teacher commented 3 May 2016

Den uppdaterade PDF-filen med detaljerna om den skriftliga delen kommer denna vecka. Vi kommer lägga till fler bokningsbara seminarietillfällen för 19-20 maj när jag pratat mer med assisterna denna vecka. Det kommer så många tillfällen att ingen kommer att bli tvunget att ha den 13e.

Teacher commented 4 May 2016

Det finns nu fler bokningsbara tider.

 
April 2016
Teacher Elias Jarlebring posted 13 April 2016
Teacher Elias Jarlebring edited 13 April 2016

Hej!

För att erbjuda er en garanterad redovisningstid på fredag har vi satt upp ett bokningssystem. För att boka in er vid en viss tidpunkt:


* Anmäl er i bokningssystemet:

* Och! När ni är i salen på fredag anmäl er i qwait med kommentar "Bokad kl XX:XX" så att assistenten hittar er. Se till att ni går till den sal ni har bokat.
I mån om tid kommer qwait-systemet fungera som vanligt, dvs det kommer finnas några som går runt och hjälper till.

Se till att ni är väl förberedda när assistenten kommer för redovisning: Var redo att köra programmet, och visa plottar, etc.

Lycka till!

Teacher Elias Jarlebring edited 13 April 2016

Hej!

För att erbjuda er en garanterad redovisningstid på fredag har vi satt upp ett bokningssystem. För att boka in er vid en viss tidpunkt:


* Anmäl er i bokningssystemet:

* Och! När ni är i salen på fredag anmäl er i qwait med kommentar "Bokad kl XX:XX" så att assistenten hittar er. Se till att ni går till den sal ni har bokat.
I mån om tid kommer qwait-systemet fungera som vanligt, dvs det kommer finnas några assistenter som går runt och hjälper till.

Se till att ni är väl förberedda när assistenten kommer för redovisning: Var redo att köra programmet, och visa plottar, etc.

Lycka till!

commented 13 April 2016

Länken leder till en sida med texten

"Content-type: text/html REMORES kernel failed: wrong # args: should be "file join name ?name ...?" while executing "file join" ("eval" body line 1) invoked from within "eval file join [file split $path]" (procedure "fix_path" line 2) invoked from within "fix_path $data(repository)" invoked from within "set data(repository) [fix_path $data(repository)]" (file "/afs/nada.kth.se/public/www/cgi-bin/harald/remores1.3/server/kernel" line 1134)"

Teacher Elias Jarlebring changed the permissions 13 April 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av elias jarlebring (eliasj@kth.se).
Elias Jarlebring removed his/her comment
commented 13 April 2016

Nu funkar det av någon anledning, skumt

Teacher commented 13 April 2016

Jag kan inte reproducera Axels fel. Jag har provat med flera webbläsare. Systemet tillåter inte att man gör "reload" eller "back". Andra studenter har redan lyckats boka. Kan du prova med en annan webbläsare?

Teacher Elias Jarlebring edited 13 April 2016

Hej!

För att erbjuda eNi kan nu boka så att ni har en garanterad redovisningstid på fredag har vi satt upp ett bokningssystem. För att boka in er vid en viss tidpunkt:


* Anmäl er i bokningssystemet:

* Och! När ni är i salen på fredag anmäl er i qwait med kommentar "Bokad kl XX:XX" så att assistenten hittar er. Se till att ni går till den sal ni har bokat.
I mån om tid kommer qwait-systemet fungera som vanligt, dvs det kommer finnas några assistenter som går runt och hjälper till.

Se till att ni är väl förberedda när assistenten kommer för redovisning: Var redo att köra programmet, och visa plottar, etc.

Lycka till!

Teacher Elias Jarlebring edited 13 April 2016

Hej!

Ni kan nu boka så att ni har en garanterad redovisningstid på fredag. För att boka in er vid en viss tidpunkt:


* Anmäl er i bokningssystemet:

* Och! När ni är i salen på fredag anmäl er i qwait med kommentar "Bokad kl XX:XX" så att assistenten hittar er. Se till att ni går till den sal ni har bokat.
Endast en bokning per grupp, tack.¶

I mån om tid kommer qwait-systemet fungera som vanligt, dvs det kommer finnas några assistenter som går runt och hjälper till.

Se till att ni är väl förberedda när assistenten kommer för redovisning: Var redo att köra programmet, och visa plottar, etc.

Lycka till!

 
Feedback News