Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 15 2020 Show in My Schedule
Thu 9 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: Distans
Tue 21 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Wed 22 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Location: Distans
Thu 23 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Thu 23 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Location: Distans
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: D1
Tue 28 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Location: D34, D41, E51, E52
Wed 29 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Thu 30 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: D1
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020 CDATE1
Presentation
Location: E34
Tue 5 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CDATE1
Lecture
Location: D1
Wed 6 may 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020 CDATE1
Computer laboration
Mon 11 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020 CDATE1
Presentation
Location: E34
Tue 12 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020 CDATE1
Presentation
Location: E34
Wed 13 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020 CDATE1
Presentation
Location: E34
Fri 15 may 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CDATE1
Exercise
Location: D34, D41, E51, E52
Week 22 2020 Show in My Schedule
Mon 25 may 08:00-11:00 Tentamen
VT 2020 CDATE1
Examination
Location: V01, V11, V12, V21, ...
Feedback News