News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4Distans

['CINELTE_3', 'CDATE_1', 'CELINTE_3']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CDAINTE_13', 'CINDATE_31']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 30 May 2020

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:22

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
April 2020
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 29 April 2020

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2bDistans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CDAINTE_13', 'CINDATE_31']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:32

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 29 April 2020

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2bDistans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CDAINTE_13', 'CINDATE_31']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:32

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 29 April 2020

53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615Distans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CDAINTE_13', 'CINDATE_31']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:30

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 29 April 2020

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2bDistans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CDAINTE_13', 'CINDATE_31']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:30

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 29 April 2020

6fd6bf98-7e86-4b60-b069-24f2cb451af7, 7f7a2408-aa72-46be-b388-9fabdccd02ee, bb275514-f5d3-4310-83e3-b8965e3aeb1b, feee792d-8f39-4b08-8da3-b7e6670ed638Distans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CDAINTE_13', 'CINDATE_31']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:30

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 24 April 2020

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2bDistans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:30

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 24 April 2020

6fd6bf98-7e86-4b60-b069-24f2cb451af7, 7f7a2408-aa72-46be-b388-9fabdccd02ee, bb275514-f5d3-4310-83e3-b8965e3aeb1b, feee792d-8f39-4b08-8da3-b7e6670ed638Distans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:30

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 24 April 2020

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68Distans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:30

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
under
VT 2020 CDATE1
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 17 April 2020

53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615Distans

['CELTE_3', 'CINTE_3', 'CDATE_1', 'CELTE_3']

Scheduling staff edited 8 May 2020

['CELTE_3', 'CINDATE_31', 'CDAINTE_13']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CELINTE_3', 'CDATE_1', 'CINELTE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 15:30

['CINTE_3', 'CDAELTE_13', 'CELDATE_31']

 
Feedback News