Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 17 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Wed 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Thu 19 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Thu 19 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Fri 20 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Fri 20 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-304
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Mon 23 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 24 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 24 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-303
Wed 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Wed 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Wed 25 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Thu 26 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Fri 27 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Fri 27 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-205, Ka-301
Fri 27 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-303
Fri 27 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-303
Week 14 2020 Show in My Schedule
Mon 30 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 31 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Wed 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Wed 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Wed 1 apr 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2020 CINTE1
Test Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Wed 1 apr 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2020 TCOMK1
Test
Location Ka-301
Thu 2 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Thu 2 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-304
Thu 2 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Fri 3 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Fri 3 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Fri 3 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Fri 3 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-303
Fri 3 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 7 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 7 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Tue 7 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-303
Wed 8 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Wed 8 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Thu 23 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Thu 23 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-301
Thu 23 apr 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2020 CINTE1
Test Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Thu 23 apr 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2020 TCOMK1
Test
Location Ka-208
Fri 24 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-205
Fri 24 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-204
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Mon 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 28 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Tue 28 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 28 apr 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2020 CINTE1
Test Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-208
Tue 28 apr 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2020 TCOMK1
Test
Location Ka-Sal C
Wed 29 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Thu 30 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-204
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Mon 4 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 5 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Wed 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Wed 6 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2020 CINTE1
Test Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Wed 6 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2020 TCOMK1
Test
Location Ka-205
Thu 7 may 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Fri 8 may 10:00-12:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-204
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Mon 11 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 12 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-205
Tue 12 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 TCOMK1
Lecture Teachers: Ivan Martino
Location Ka-203
Tue 12 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2020 CINTE1
Test Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Tue 12 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2020 TCOMK1
Test
Location Ka-208
Wed 13 may 10:00-12:00 Övning
VT 2020 CINTE1
Exercise Teachers: Oliver Gäfvert
Location Ka-203, Ka-204
Fri 15 may 10:00-12:00 Övning
VT 2020 TCOMK1
Exercise
Location Ka-301
Week 22 2020 Show in My Schedule
Wed 27 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2020 TCOMK1
Examination
Location V12, V32, V33, V34, ...
Wed 27 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2020 CINTE1
Examination
Location V12, V32, V33, V34, ...
Feedback News