Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 17 2019 Show in My Schedule
Thu 25 apr 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location Ka-208, Ka-308
Thu 25 apr 15:00-17:00 Kontrollskrivning
VT 2019 TCOMK1
Test
Location Ka-204
Fri 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Fri 26 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2019 TCOMK1
Exercise
Location Ka-204
Fri 26 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location Ka-204, Ka-208
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Mon 29 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK1
Lecture
Location Ka-208
Tue 30 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK1
Lecture
Location Ka-204
Tue 30 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Thu 2 may 10:00-12:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location Ka-301, Ka-308
Thu 2 may 10:00-12:00 Kontrollskrivning
VT 2019 TCOMK1
Test
Location Ka-208
Fri 3 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019 TCOMK1
Exercise
Location Ka-204
Fri 3 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location Ka-205, Ka-301
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Mon 6 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK1
Lecture
Location Ka-204
Tue 7 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK1
Lecture
Location Ka-204
Tue 7 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Wed 8 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location Ka-208, Ka-308
Wed 8 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2019 TCOMK1
Test
Location Ka-204
Thu 9 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location Ka-204, Ka-208
Thu 9 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019 TCOMK1
Exercise
Location Ka-204
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Mon 13 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK1
Lecture
Location Ka-208
Tue 14 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TCOMK1
Lecture
Location Ka-204
Tue 14 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 CINTE1
Lecture Teachers: Armin Halilovic
Location Ka-Sal C
Wed 15 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2019 CINTE1
Test Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location Ka-208, Ka-301
Wed 15 may 13:00-15:00 Kontrollskrivning
VT 2019 TCOMK1
Test
Location Ka-204
Thu 16 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019 TCOMK1
Exercise
Location Ka-208
Thu 16 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 CINTE1
Exercise Teachers: Samu Potka, Oliver Gäfvert
Location Ka-205, Ka-208
Week 22 2019 Show in My Schedule
Wed 29 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019 CINTE1
Examination
Location V01, V11, V12, V21, ...
Wed 29 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019 TCOMK1
Examination
Location V01, V11, V12, V21, ...
Feedback News