News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
Event Omtenta, 12 August 2020 08:00
Changed by scheduling staff 30 May at 04:30
Show more similar (1)
Event Omtenta, 14 August 2019 08:00
Changed by scheduling staff 29 May at 14:54
May 2018
Event Övning, 24 May 2018 13:00
Changed by scheduling staff 23 May 2018
Show more similar (8)
Event Omtenta, 15 August 2018 08:00
Changed by scheduling staff 29 May at 13:44
Event Omtenta, 16 August 2017 08:00
Changed by scheduling staff 29 May at 12:48
Event Omtenta, 17 August 2016 08:00
Changed by scheduling staff 29 May at 11:37
Event Omtenta, 19 August 2015 08:00
Changed by scheduling staff 11 August 2015
Event Omtenta, 20 August 2014 14:00
Changed by scheduling staff 13 August 2014
Event Tentamen, 12 October 2012 15:00
Changed by scheduling staff 28 September 2012
Event Tentamen, 7 January 2013 14:00
Changed by scheduling staff 28 September 2012
Event Tentamen.A, 28 January 2012 09:00
Changed by scheduling staff 31 March 2012
Feedback News