Diskret matematik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Denna sida innehåller information från VT2017. Var god se Canvas för kursomgången VT2018.

Välkommen till SF1610 Diskret Matematik för CINTE, VT17.
For information in English for TCOMK, please see below.

För frågor angående registrering och anmälan till tentan, var god kontakta studentexpedition på matematik; se
https://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/studentexp/
Notera att datumen för webbregistrering på kursen är 13 mar – 23 mar 2017 och sista anmälningsdatumet för sluttentan är 15 maj.

Kursansvarig/lärare: Olof Sisask
Övningsassistenter: Magnus Carlsson, Per Alexandersson, Nils Dalarsson

Format: föreläsningar och övningsklasser, med kontinuerlig examination. Mer info i KursPM.

KursPM: se sidan Brief course plan and contents

För mer information, se länkarna till vänster (rubriker på engelska), speciellt KursPM. [KTH Social stöder för närvarande inte två-språkiga sidor. Om någon från kursen för CINTE har problem att förstå sig på innehållet av webbsidorna, var god kontakta Olof Sisask.]

TCOMK/English

Welcome to SF1610 Discrete Mathematics for TCOMK, spring term 2017.

For questions regarding course registration and registering for the exam, please contact the Student Affairs Office; see
https://www.kth.se/en/sci/institutioner/math/utb/studentexp/
Note that the dates for registering for the course are 13 Mar – 23 Mar 2017 and the last application date for the final exam is 15 May.

Course responsible/lecturer: Stephanie Ziegenhagen
Teaching assistant: Samu Potka

Form: Lectures and Exercises, with continuous examination.

For more information, see links to the left.

Lärare

Nästa schemahändelse

Mån 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning Plats: Ka-Sal C

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter