Föreläsningsplan (CDATE)

Övningarna tillhörande föreläsningarna är tänkta att lösas i nära anslutning till föreläsningen och senast inför den kommande övningslektionen.

Föreläsningar:

 1. Funktioner och binomialsatsen, 1.1-1.7
  Övn: 1.10e, 1.11, 1.31d, 1.34, 1.36, 1.37b, 1.40, 1.46, 1.54be, 1.72a
 2. Inversa funktioner och trigonometri, 1.8-1.10
  Övn
  : 1.87abc, 1.89, 1.94, 1.96ac, 1.115, 1.116, 1.124, 1.125, 1.140

  Övning

 3. Gränsvärden vid oändligheten och talet e, 2.1, 2.3
  Övn
  : 2.1, 2.2b, 2.3, 2.11, 2.16c, 2.29, 2.36, 2.38, 2.39a

  Övning

  Seminarie 1: F1-F2

 4. Gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4
  Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.11abh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
 5. Derivatans definition, 3.1-3.4
  Övn
  : 3.3, 3.7a, 3.8, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf

  Övning

 6. Fortsatt teori om derivator, 3.5-3.6
  Övn
  : 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27

  Övning

  Kontrollskrivning 1: F1-F5
   
 7. Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2
  Övn
  : 4.1cd, 4.5abd, 4.6ab, 4.7
 8. Optimering och olikheter, 4.3-4.4
  Övn
  : 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.26, 4.27

  Övning

 9. Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4
  Övn
  :  6.3, 6.4, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22

  Övning

  Seminarie
  2: F3-F8

 10. Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4
  Övn
  : 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b, 6.17a
 11. Generaliserade integraler (obegränsade områden), 6.5
  Övn
  : 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de

  Övning

 12. Generaliserade integraler (obegränsad integrand), 6.5
  Övn
  : 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50

  Övning

  Kontrollskrivning 2: F6-F10

 13. Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9
  Övn
  : 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
 14. Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]
  Övn
  : 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32

  Övning

 15. Homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.1-8.2, 8.5-8.6
  Övn
  : 8.3a, 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.38, 8.39, 8.40

  Övning

  Seminarie
  3: F9-F14

 16. Partikulärlösningar till differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.7
  Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53, 8.59
 17. Taylors formel, 9.1-9.5
  Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14

  Övning

 18. Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7
  Övn
  : 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38

  Övning

  Seminarie
  4: F15-F17

 19. Repetition I
 20. Repetition II

  Övning

 21. Repetition III

  Övning

Tomas Ekholm created page 31 August 2011

Tomas Ekholm edited 4 October 2011

Övningarna tillhörande föreläsningarna är tänkta att lösas i nära anslutning till föreläsningen och senast inför den kommande övningslektionen.¶

Föreläsningar:


* Funktioner och binomialsatsen, 1.1-1.7Övn: 1.10e, 1.11, 1.31d, 1.34, 1.36, 1.37b, 1.40, 1.46, 1.54be, 1.72a
* Inversa funktioner och trigonometri, 1.8-1.10Övn: 1.87abc, 1.89, 1.94, 1.96ac, 1.115, 1.116, 1.124, 1.125, 1.140
* Gränsvärden vid oändligheten och talet e, 2.1, 2.3 Övn: 2.1, 2.2b, 2.3, 2.11, 2.16c, 2.29, 2.36, 2.38, 2.39aSeminarie 1: F1-F2
* Gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4 Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.11abh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
* Derivatans definition, 3.1-3.4Övn: 3.3, 3.7a, 3.8, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf
* Fortsatt teori om derivator, 3.5-3.6Övn: 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27 Kontrollskrivning 1: F1-F5 
* Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2 Övn: 4.1cd, 4.5abd, 4.6ab, 4.7
* Optimering och olikheter, 4.3-4.4Övn: 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.26, 4.27
* Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4 Övn:  6.3, 6.4, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22Seminarie 2: F3-F8
* Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4Övn: 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b, 6.17a
* Generaliserade integraler (obegränsade områden), 6.5 Övn: 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
* Generaliserade integraler (obegränsad integrand), 6.5 Övn: 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50Kontrollskrivning 2: F6-F10
* Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9 Övn: 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
* Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]Övn: 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
* Homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.1-8.2, 8.5-8.6Övn: 8.3a, 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.38, 8.39, 8.40 Seminarie 3: F9-F14
* Partikulärlösningar till differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.7 Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53, 8.59
* Taylors formel, 9.1-9.5Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14
* Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7Övn: 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38Seminarie 4: F15-F17
* Repetition I
* Repetition II
* Repetition III

commented 5 October 2011

Vilka datum är det gäller för KS1, KS2 och seminariuppgifterna? 

commented 5 October 2011

I menyn till höger:
Allmänt för kursen -> Examination -> Kontrollskrivningar -> Kontrollskrivning 1/2

Placering KS1 2011-10-24 (CMAST1, CDATE1, COPEN1)

Placering KS2 2011-11-07 (CMAST1, CDATE1, COPEN1)

Seminarierna kunde jag inte hitta något datum för, men de finns på schemat. Första är på Måndag.

commented 5 October 2011

Tack. 

Feedback News