News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

January 2012
under
HT 2011 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 4 January 2012
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
December 2011
under
HT 2011 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 5 December 2011
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
November 2011
under
HT 2011 CDATE COPEN
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011 CDATE COPEN
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
October 2011
under
HT 2011 CDATE COPEN
commented 31 October 2011

Hej, ovanstående D32-D35 & D41 kl 8-10 är väl för enbart avsett för CDATE idag?

Vi i COPEN har fått det inlagt på mina sidor medans själva schemat säger L21, L22 & L43 kl 10-12.

/Henrik

Teacher commented 31 October 2011

Ja. Schemat på KTH Social visar endast schemat för CDATE (på grund av en begränsning i LADOK). På TimeEdit kan du se COPENs schema korrekt.

Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under HT 2011 CDATE COPEN

Tomas Ekholm created page 31 August 2011

Tomas Ekholm edited 4 October 2011

Övningarna tillhörande föreläsningarna är tänkta att lösas i nära anslutning till föreläsningen och senast inför den kommande övningslektionen.¶

Föreläsningar:


* Funktioner och binomialsatsen, 1.1-1.7Övn: 1.10e, 1.11, 1.31d, 1.34, 1.36, 1.37b, 1.40, 1.46, 1.54be, 1.72a
* Inversa funktioner och trigonometri, 1.8-1.10Övn: 1.87abc, 1.89, 1.94, 1.96ac, 1.115, 1.116, 1.124, 1.125, 1.140
* Gränsvärden vid oändligheten och talet e, 2.1, 2.3 Övn: 2.1, 2.2b, 2.3, 2.11, 2.16c, 2.29, 2.36, 2.38, 2.39aSeminarie 1: F1-F2
* Gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4 Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.11abh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
* Derivatans definition, 3.1-3.4Övn: 3.3, 3.7a, 3.8, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf
* Fortsatt teori om derivator, 3.5-3.6Övn: 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27 Kontrollskrivning 1: F1-F5 
* Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2 Övn: 4.1cd, 4.5abd, 4.6ab, 4.7
* Optimering och olikheter, 4.3-4.4Övn: 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.26, 4.27
* Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4 Övn:  6.3, 6.4, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22Seminarie 2: F3-F8
* Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4Övn: 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b, 6.17a
* Generaliserade integraler (obegränsade områden), 6.5 Övn: 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
* Generaliserade integraler (obegränsad integrand), 6.5 Övn: 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50Kontrollskrivning 2: F6-F10
* Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9 Övn: 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
* Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]Övn: 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
* Homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.1-8.2, 8.5-8.6Övn: 8.3a, 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.38, 8.39, 8.40 Seminarie 3: F9-F14
* Partikulärlösningar till differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.7 Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53, 8.59
* Taylors formel, 9.1-9.5Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14
* Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7Övn: 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38Seminarie 4: F15-F17
* Repetition I
* Repetition II
* Repetition III

commented 5 October 2011

Vilka datum är det gäller för KS1, KS2 och seminariuppgifterna? 

commented 5 October 2011

I menyn till höger:
Allmänt för kursen -> Examination -> Kontrollskrivningar -> Kontrollskrivning 1/2

Placering KS1 2011-10-24 (CMAST1, CDATE1, COPEN1)

Placering KS2 2011-11-07 (CMAST1, CDATE1, COPEN1)

Seminarierna kunde jag inte hitta något datum för, men de finns på schemat. Första är på Måndag.

commented 5 October 2011

Tack. 

 
August 2011
under HT 2011 CDATE COPEN

Tomas Ekholm created page 16 August 2011

 
under
HT 2011 CDATE COPEN
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011 CDATE COPEN
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
under
HT 2011 CDATE COPEN
Scheduling staff cancelled the event 23 March 2012
 
Feedback News