News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2012
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 29 November 2012
Scheduling staff edited 29 November 2012

B21, B22, B23, B24, D1, D32, D33, D34, D35, D41, D42, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E51, E52, E53, F1, L21, L22, L41D42, L42, L43, L44, L51, L52, M1, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38, Q1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

Scheduling staff edited 7 December 2012

D42B21, B22, B23, B24, D1, D32, D33, D34, D35, D41, D42, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E51, E52, E53, F1, L21, L22, L41, L42, L43, L44, L51, L52, M1, M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38, Q1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

 

Teacher Tomas Ekholm created page 26 September 2012

Tomas Ekholm edited 3 October 2012

Övningarna tillhörande föreläsningarna är tänkta att lösas i nära anslutning till föreläsningen och innan man gör seminarieuppgifterna.

Föreläsningar:


* Introduktion och kursinformation, 1.1-1.10Övn: 1.87bc, 1.89, 1.125, 1.140
* Gränsvärden av funktioner vid oändligheten, 2.1Övn: 2.1, 2.2b, 2.3, 2.16c, 2.29
* Talföljder och talet e, 2.1, 2.3Övn: 2.11, 2.32abc, 2.36, 2.39aSeminarium 1
* Lokala gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4 Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
* Derivatans definition, 3.1-3.4Övn: 3.7a, 3.8(a)b, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf (om ni inte är säkra på att derivera så lös fler deluppgifter 3.9 - 3.11)
* Fortsatt teori om derivator, 3.5-3.6Övn: 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.25 Kontrollskrivning 1 
* Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2 Övn: 4.5abd, 4.6ab, 4.7
* Optimering och olikheter, 4.3-4.4Övn: 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.27
* Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4 Övn:  6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22Seminarium 2
* Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4Övn: 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b
* Generaliserade integraler (obegränsade områden), 6.5 Övn: 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
* Generaliserade integraler (obegränsad integrand), 6.5 Övn: 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50Kontrollskrivning 2
* Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9 Övn: 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
* Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]Övn: 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
* Homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.1-8.2, 8.5-8.6Övn: 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.40 Seminarium 3
* Partikulärlösningar till differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.7 Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53
* Taylors formel, 9.1-9.5Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14
* Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7Övn: 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38Seminarium 4
* Repetition I
* Repetition II
* Repetition III

Tomas Ekholm edited 25 November 2012

Övningarna tillhörande föreläsningarna är tänkta att lösas i nära anslutning till föreläsningen och innan nästa moment i kursen.

Föreläsningar:


* Introduktion och kursinformation, 1.1-1.10Övn: 1.87bc, 1.89, 1.125, 1.140
* Gränsvärden av funktioner vid oändligheten, 2.1Övn: 2.1, 2.2b, 2.3, 2.16c, 2.29
* Talföljder och talet e, 2.1, 2.3Övn: 2.11, 2.32abc, 2.36, 2.39aSeminarium 1
* Lokala gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4 Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
* Derivatans definition, 3.1-3.4Övn: 3.7a, 3.8(a)b, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf (om ni inte är säkra på att derivera så lös fler deluppgifter 3.9 - 3.11)
* Fortsatt teori om derivator, 3.5-3.6Övn: 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.25 Kontrollskrivning 1
* Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2 Övn: 4.5abd, 4.6ab, 4.7
* Optimering och olikheter, 4.3-4.4Övn: 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.27
* Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4 Övn:  6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22Seminarium 2
* Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4Övn: 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b
* Generaliserade integraler (obegränsade områden), 6.5 Övn: 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
* Generaliserade integraler (obegränsad integrand), 6.5 Övn: 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50Kontrollskrivning 2
* Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9 Övn: 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
* Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]Övn: 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
* Homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.1-8.2, 8.5-8.6Övn: 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.40 Seminarium 3
* Partikulärlösningar till differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.7 Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53
* Taylors formel, 9.1-9.5Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14
* Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7Övn: 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38Seminarium 4
* Repetition I
* Repetition II
* Repetition III
, Tentamen 2011-10-27
* Repetition II, Tentamen 2011-12-15
* Repetition III, Tentamen 2012-03-17

Här finns det utlovade häftet som är under konstruktion. Om ni vill kan ni skumma igenom det som bredvidläsning. Skicka mig gärna fel som ni upptäcker.

Här finns javakod om satsen om mellanliggande värde.

commented 3 December 2012

Till repetition I, är det tentan från 2011-10-18 som ska göras? Det finns ingen som heter 2011-10-27 bland de som finns länkade.

Teacher commented 3 December 2012

Ja. Sorry.

 
November 2012
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 6 February 2012
Scheduling staff edited 26 November 2012

MånFredag 37 december 2012 kl 10:00 - 12:00

DQ1

 
October 2012
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 16 April 2012
Scheduling staff edited 27 August 2012

[u'SF1625H125', u'SF1625H122']

Scheduling staff edited 26 October 2012

L51, Q11, Q13, Q15, Q17, Q22, Q24, Q26, Q31, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

 
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 2 October 2012
Scheduling staff edited 26 October 2012

Flyttad från 27/11 till ett av följande tillfällen pga konferens: 23/11 kl 10-12 26/11 kl 8-10 29/11 kl 8-1029/11 kl 8-10 pga konferens.

 
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 16 October 2012
 
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 6 February 2012
One user removed his/her comment
commented 8 October 2012

!?!?!? Vart är du marsa?!?! :C

 
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 6 February 2012
commented 1 October 2012

COPEN står inte med..gäller detta för öppen ingång eller inte?

commented 2 October 2012

Hej! Du hittar föreläsningen för COPEN  som är idag kl:13.00 genom att klicka här

Mvh, Catarina, Moderator, KTH-Social

 
July 2012
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 3 July 2012
 
April 2012
under
HT 2012 CDATE COPEN
Scheduling staff created event 25 April 2012
 
Feedback News