Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Föreläsningsplan och rek. övningar (CDATE)

Övningarna tillhörande föreläsningarna är tänkta att lösas i nära anslutning till föreläsningen och innan nästa moment i kursen.

Föreläsningar:

 1. Introduktion och kursinformation, 1.1-1.10
  Övn: 1.87bc, 1.89, 1.125, 1.140
 2. Gränsvärden av funktioner vid oändligheten, 2.1
  Övn
  : 2.1, 2.2b, 2.3, 2.16c, 2.29
 3. Talföljder och talet e, 2.1, 2.3
  Övn
  : 2.11, 2.32abc, 2.36, 2.39a

  Seminarium 1

 4. Lokala gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4
  Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
 5. Derivatans definition, 3.1-3.4
  Övn
  : 3.7a, 3.8(a)b, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf (om ni inte är säkra på att derivera så lös fler deluppgifter 3.9 - 3.11)
 6. Fortsatt teori om derivator, 3.5-3.6
  Övn
  : 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.25

  Kontrollskrivning 1
 7. Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2
  Övn
  : 4.5abd, 4.6ab, 4.7
 8. Optimering och olikheter, 4.3-4.4
  Övn
  : 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.27
 9. Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4
  Övn
  :  6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22

  Seminarium
  2

 10. Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4
  Övn
  : 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b
 11. Generaliserade integraler (obegränsade områden), 6.5
  Övn
  : 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
 12. Generaliserade integraler (obegränsad integrand), 6.5
  Övn
  : 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50

  Kontrollskrivning 2

 13. Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9
  Övn
  : 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
 14. Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]
  Övn
  : 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
 15. Homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.1-8.2, 8.5-8.6
  Övn
  : 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.40

  Seminarium
  3

 16. Partikulärlösningar till differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.7
  Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53
 17. Taylors formel, 9.1-9.5
  Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14
 18. Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7
  Övn
  : 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38

  Seminarium
  4

 19. Repetition I, Tentamen 2011-10-18
 20. Repetition II, Tentamen 2011-12-15
 21. Repetition III, Tentamen 2012-03-17

Här finns det utlovade häftet som är under konstruktion. Om ni vill kan ni skumma igenom det som bredvidläsning. Skicka mig gärna fel som ni upptäcker.

Här finns javakod om satsen om mellanliggande värde.

Teacher Tomas Ekholm created page 26 September 2012

Tomas Ekholm edited 3 October 2012

Övningarna tillhörande föreläsningarna är tänkta att lösas i nära anslutning till föreläsningen och innan man gör seminarieuppgifterna.

Föreläsningar:


* Introduktion och kursinformation, 1.1-1.10Övn: 1.87bc, 1.89, 1.125, 1.140
* Gränsvärden av funktioner vid oändligheten, 2.1Övn: 2.1, 2.2b, 2.3, 2.16c, 2.29
* Talföljder och talet e, 2.1, 2.3Övn: 2.11, 2.32abc, 2.36, 2.39aSeminarium 1
* Lokala gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4 Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
* Derivatans definition, 3.1-3.4Övn: 3.7a, 3.8(a)b, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf (om ni inte är säkra på att derivera så lös fler deluppgifter 3.9 - 3.11)
* Fortsatt teori om derivator, 3.5-3.6Övn: 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.25 Kontrollskrivning 1 
* Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2 Övn: 4.5abd, 4.6ab, 4.7
* Optimering och olikheter, 4.3-4.4Övn: 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.27
* Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4 Övn:  6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22Seminarium 2
* Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4Övn: 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b
* Generaliserade integraler (obegränsade områden), 6.5 Övn: 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
* Generaliserade integraler (obegränsad integrand), 6.5 Övn: 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50Kontrollskrivning 2
* Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9 Övn: 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
* Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]Övn: 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
* Homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.1-8.2, 8.5-8.6Övn: 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.40 Seminarium 3
* Partikulärlösningar till differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.7 Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53
* Taylors formel, 9.1-9.5Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14
* Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7Övn: 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38Seminarium 4
* Repetition I
* Repetition II
* Repetition III

Tomas Ekholm edited 25 November 2012

Övningarna tillhörande föreläsningarna är tänkta att lösas i nära anslutning till föreläsningen och innan nästa moment i kursen.

Föreläsningar:


* Introduktion och kursinformation, 1.1-1.10Övn: 1.87bc, 1.89, 1.125, 1.140
* Gränsvärden av funktioner vid oändligheten, 2.1Övn: 2.1, 2.2b, 2.3, 2.16c, 2.29
* Talföljder och talet e, 2.1, 2.3Övn: 2.11, 2.32abc, 2.36, 2.39aSeminarium 1
* Lokala gränsvärden och kontinuitet, 2.1-2.2, 2.4 Övn: 2.4, 2.5, 2.8bh, 2.17b, 2.18, 2.19, 2.20, 2.39bc
* Derivatans definition, 3.1-3.4Övn: 3.7a, 3.8(a)b, 3.9cdg, 3.10bdf, 3.11bdf (om ni inte är säkra på att derivera så lös fler deluppgifter 3.9 - 3.11)
* Fortsatt teori om derivator, 3.5-3.6Övn: 3.12abd, 3.14a, 3.19, 3.25 Kontrollskrivning 1
* Lokala extremvärden och kurvritning, 2.5.1, 4.1-4.2 Övn: 4.5abd, 4.6ab, 4.7
* Optimering och olikheter, 4.3-4.4Övn: 4.9bc, 4.12a, 4.13a, 4.15c, 4.24, 4.27
* Integralens definition och analysens huvudsats, 6.1-6.4 Övn:  6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12a, 6.22Seminarium 2
* Integrationstekniker, 6.4, 5.1-5.2, 5.4Övn: 5.2f, 5.3k, 5.9a, 5.17b, 5.18a, 5.20, 5.24a, 5.27a, 6.14, 6.15b
* Generaliserade integraler (obegränsade områden), 6.5 Övn: 6.24, 6.26ab, 6.31a, 6.32ad, 6.33de
* Generaliserade integraler (obegränsad integrand), 6.5 Övn: 6.27, 6.29c, 6.33de, 6.50Kontrollskrivning 2
* Serier och Cauchys jämförelsesats, Thunbergs häfte, 2.5.4, 7.9 Övn: 2.32, 2.33, Övning 1-6 i Thunbergshäfte, 7.46, 7.48
* Geometriska tillämpningar av integraler, 7.1, 7.3-7.5 [i avsnitt 7.4 endast kurvlängd av grafer av funktioner av en variabel Ex 10]Övn: 7.2, 7.3, 7.6, 7.17, 7.18, 7.26, 7.32
* Homogena differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.1-8.2, 8.5-8.6Övn: 8.5ab, 8.12, 8.13, 8.15, 8.40 Seminarium 3
* Partikulärlösningar till differentialekvationer med konstanta koefficienter, 8.7 Övn: 8.44, 8.45, 8.51, 8.53
* Taylors formel, 9.1-9.5Övn: 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14
* Tillämpningar av Taylors formel, 9.6-9.7Övn: 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.31, 9.38Seminarium 4
* Repetition I
* Repetition II
* Repetition III
, Tentamen 2011-10-27
* Repetition II, Tentamen 2011-12-15
* Repetition III, Tentamen 2012-03-17

Här finns det utlovade häftet som är under konstruktion. Om ni vill kan ni skumma igenom det som bredvidläsning. Skicka mig gärna fel som ni upptäcker.

Här finns javakod om satsen om mellanliggande värde.

commented 3 December 2012

Till repetition I, är det tentan från 2011-10-18 som ska göras? Det finns ingen som heter 2011-10-27 bland de som finns länkade.

Teacher commented 3 December 2012

Ja. Sorry.