Applied Multi-variable Calculus with Numerical Methods

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen är nedlagd.

Tentamina kommer att ges ytterligare ett två gånger i samband med tentamina för SF1669 i mars 2017 och juni 2017. Efter detta kommer inga fler tentamina ges. 

Seminariemomentet kan examineras genom deltagande i seminarierna för omregistrerade på SF1626 under vårterminen 2017. Efter det upphör möjligheten att examineras på seminariemomentet.

För information om examination av projekt och laborationer se https://www.math.kth.se/na/DNxxxx/. Sista gång att examineras på dessa moment är i augustiperioden 2017.

Teachers

Feedback News