Mathematical and Numerical Analysis II

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Matematisk och numerisk analys II är en grundläggande kurs i flervariabelanalys med numeriska metoder. Kursen behandlar både derivator och integraler i flera variabler och hur dessa kommer till användning i olika tillämpningar. Dessutom ingår ett laborationer och ett projekt där beräkningar med hjälp av Matlab är en väsentlig del.

Kursen är nedlagd, men tentamina kommer att ges två gånger per läsår under minst tre läsår.  För examination av laborationer och projekt, se https://www.math.kth.se/na/DNxxxx/.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News