Mathematical and Numerical Analysis II

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Matematisk och numerisk analys II är en grundläggande kurs i flervariabelanalys med numeriska metoder. Kursen behandlar både derivator och integraler i flera variabler och hur dessa kommer till användning i olika tillämpningar. Dessutom ingår ett laborationer och ett projekt där beräkningar med hjälp av Matlab är en väsentlig del.

Kursen är nedlagd, men tentamina kommer att ges två gånger per läsår under minst tre läsår.  För examination av laborationer och projekt, se https://www.math.kth.se/na/DNxxxx/.

Teachers

Feedback News