News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2023
Event Omtenta, 15 August 2023 08:00
Changed by scheduling staff 26 May at 04:30
May 2021
Event Omtenta, 17 August 2021 08:00
Changed by scheduling staff 30 March 2021
Show more similar (5)
Event Omtenta, 11 August 2020 08:00
Changed by scheduling staff 7 May 2021
Event Omtenta, 13 August 2019 08:00
Changed by scheduling staff 7 May 2021
Event Removed: Omtenta, 13 August 2019 08:00
Changed by scheduling staff 31 July 2019
Event Omtenta, 14 August 2018 08:00
Changed by scheduling staff 7 May 2021
Event Omtenta, 15 August 2017 08:00
Changed by scheduling staff 7 May 2021
April 2017

Teacher Armin Halilovic created page 13 March 2017

Armin Halilovic edited 2 April 2017

Här finns några stenciler med extraövningar (lösta uppgifter) som man kan använda som extra stöd i kursen. Boken och rekommenderade uppgifter är viktigaste läromedel. De flesta stenciler inleds med en kort repetition av motsvarande teori. Uppgifterna är oftast ordnade från enklare till svårare. Några uppgifter är gamla tenta- och KS-uppgifter.

Var snäll och meddela om alla upptäckta fel till armin@kth.se

MODUL1

Föreläsning 1: Avsnitt 1.1, 1.2,Grundläggande begrepp. Begynnelsevärdesproblem. Existens- och entydighetssats

1.1 Differentialekvationer. Definitioner och terminologi 1.2 Begynnelsevärdesproblem 1.2 Existens- och entydighetssatsAnmärkning: I vår kurs behöver man inte kunna bevisa Existens- och entydighetssatsen men, för de som är intresserade, finns ett bevis här.

Föreläsning 2: Avsnitt 1.3, 2.1 Grundläggande begrepp. Modeller. Kvalitativ analys: riktningsfält, autonoma DE. 1.3 Matematiska modeller 2.1 Riktningsfält. 2.1 Autonoma DE

Föreläsning 3: Avsnitt 2.2, 2.3. DE av första ordningen. Separabla DE. Linjära differentialekvationer. 2.2 Separabla DE 2.3 Linjära DE av första ordningen

Föreläsning4: Avsnitt 2.5, 3.1, 3.2, 3.3. Substitutioner. Bernoullis ekvation. Modeller.2.3 Substitutioner. Bernoullis DE. Ekvationer av typen y' =F(y/x) 3.1, 3.2 Modeller (Tillämpningar av DE)

 

---------------------------------------------------

MODUL2 (Ej färdigt, använd boken)

Föreläsning 5: Avsnitt 3.3. Modeller med system av ODE.Föreläsning 6 : Avsnitt 4.1. Linjära ekvationer av högre ordning.Föreläsning 7: Avsnitt 4.2, 4.6. Reduktion av ordning. Variation av parametrar.Föreläsning 8: Avsnitt 8.1. System av ordinära differentialekvationer.8.1 System av linjära DE. Grundledande begreppFöreläsning 9: Avsnitt 8.2. Homogena linjära system med konstanta koefficienter.8.2 Homogena linjära system med konstanta koefficienter. MatrismetodenFöreläsning 10: Avsnitt 8.3. Inhomogena system. Variation av parametrarFöreläsning 11: Avsnitt 10.1. Plana autonoma system.Föreläsning 12: Avsnitt 10.2, 10.3. Stabilitet för linjära system med konstanta koefficienter. Linjarisering och stabilitet.¶

---------------------------------------------------¶

---------------------------------------------------

MODUL3 (Ej färdigt, använd boken)

 
Feedback News