Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Differential Equations with Applications

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen SF1676.

Kurslitteratur: 

Dennis G. Zill,  Differential Equations with Boundary-value Problems. 9th-edition, Nelson Education, 2016.  ISBN : 978-1-337-55988-1

Boken finns att läsa online på KTH: s bibliotekswebbplats. Jag rekommenderar att du använder den nionde upplagan. Om du har den 8: e upplagan (eller 7: e), kolla här, övningsnumreringen är ibland annorlunda. Vi vet inte om det finns skillnader i huvudtexten eller inte.

Teachers