Mathematics for Chemists

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till SF2718 Matematik för kemister

Kursen SF2718 Matematik för kemister är från och med VT15 (CLGYM kull11) obligatorisk för för både CLGYM MAKE åk 4 och  CLGYM TEMI åk 4.

Kursen är också öppen som valbar kurs för övriga inriktningar på CLGYM.

Läs mer om kursen i Kursplanen och under fliken KursPM och planering till vänster.

Välkomna!

Hans Thunberg

Teachers

Feedback News