News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2021
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 31 May at 13:52
 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 31 May at 13:52

SeminariumÖvning

Torsdag 9 september 2021 kl 13:00 - 145:00

SeminariumÖvning

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCMAST_SUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_SUTMRS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CENMI_KEMTTEMM_TEMA_1', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CMAST_TEMAMTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'CMASTDEPR_SUE_3', 'CENMI_RENE_3', 'CDEPR_IPDEDEPR_TEMA_3', 'CENMI_MES_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSCENMI_ITH_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CENMI_SUE_3', 'CDEPR_FORMAST_TEMB_3', 'CMAST_FORPRM_3', 'CMAST_MRSFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPRTTEMM_TEMA_3B_2', 'CMAST_TEMCAEE_3', 'CENMI_ITHDEPR_INE_3', 'CMAST_TEMBNEE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_AEE_3', 'CENMI_MESDEPR_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CITEHENMI_SUET_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHI_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUCMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CITEH_SUE_3']

 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 31 May at 13:52

ÖvFöreläsning

cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, cf0b838131c019b9-67ed4b-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc1ca-aa5b-6b0a2ab0cc68

ÖvFöreläsning

[{'user_id': 'u1r2nb1w', 'user_name': 'Lisa Prahl Wittberg', 'user_acronym': 'prahl'}]

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCMAST_SUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_SUTMRS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CENMI_KEMTTEMM_TEMA_1', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CMAST_TEMAMTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'CMASTDEPR_SUE_3', 'CENMI_RENE_3', 'CDEPR_IPDEDEPR_TEMA_3', 'CENMI_MES_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSCENMI_ITH_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CENMI_SUE_3', 'CDEPR_FORMAST_TEMB_3', 'CMAST_FORPRM_3', 'CMAST_MRSFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPRTTEMM_TEMA_3B_2', 'CMAST_TEMCAEE_3', 'CENMI_ITHDEPR_INE_3', 'CMAST_TEMBNEE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_AEE_3', 'CENMI_MESDEPR_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CITEHENMI_SUET_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHI_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUCMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CITEH_SUE_3']

 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 25 May at 13:23

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_SUT_3', 'CENMI_SUTMAST_IPUC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_SUETEMB_3', 'CENMI_KEMDEPR_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_TEMAENMI_HSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_RENETTEMM_2', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUB_3TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_NAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSIPUB_3', 'CENMI_SUEMAST_SUT_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_FORMRS_3', 'CMAST_FORENMI_MES_3', 'CMAST_MRSINE_3', 'CDEPR_TEMCA_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CITEH_SUDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_ICENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3']

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['CMAST_IPUCSUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CDEPRTTEMM_TEMB_3A_1', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CENMI_HSSMAST_MTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_IPUBCDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDETEMA_3', 'TTEMM_TEMA_1CENMI_MES_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2CENMI_ITH_3', 'CDEPRMAST_IPUBC_3', 'CMASTENMI_SUTE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_MESTEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMA_3', 'CITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITHTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMCINE_3', 'CMAST_PRMNEE_3', 'CENMI_SUEHSS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_INEUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_SUTMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSITEH_SUE_3']

Scheduling staff edited 31 May at 13:02

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

Scheduling staff edited 31 May at 13:52

FöreläsningSeminarium

Tisdag 7 september 2021 kl 13:00 - 154:00

9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90, dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

FöreläsningSeminarium

[{'user_id': 'u1r2nb1w', 'user_name': 'Lisa Prahl Wittberg', 'user_acronym': 'prahl'}]

 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 25 May at 13:23

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_SUT_3', 'CENMI_SUTMAST_IPUC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_SUETEMB_3', 'CENMI_KEMDEPR_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_TEMAENMI_HSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_RENETTEMM_2', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUB_3TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_NAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSIPUB_3', 'CENMI_SUEMAST_SUT_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_FORMRS_3', 'CMAST_FORENMI_MES_3', 'CMAST_MRSINE_3', 'CDEPR_TEMCA_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CITEH_SUDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_ICENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3']

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['CMAST_IPUCSUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CDEPRTTEMM_TEMB_3A_1', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CENMI_HSSMAST_MTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_IPUBCDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDETEMA_3', 'TTEMM_TEMA_1CENMI_MES_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2CENMI_ITH_3', 'CDEPRMAST_IPUBC_3', 'CMASTENMI_SUTE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_MESTEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMA_3', 'CITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITHTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMCINE_3', 'CMAST_PRMNEE_3', 'CENMI_SUEHSS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_INEUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_SUTMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSITEH_SUE_3']

Scheduling staff edited 31 May at 13:02

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 25 May at 13:23

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_SUT_3', 'CENMI_SUTMAST_IPUC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_SUETEMB_3', 'CENMI_KEMDEPR_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_TEMAENMI_HSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_RENETTEMM_2', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUB_3TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_NAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSIPUB_3', 'CENMI_SUEMAST_SUT_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_FORMRS_3', 'CMAST_FORENMI_MES_3', 'CMAST_MRSINE_3', 'CDEPR_TEMCA_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CITEH_SUDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_ICENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3']

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['CMAST_IPUCSUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CDEPRTTEMM_TEMB_3A_1', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CENMI_HSSMAST_MTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_IPUBCDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDETEMA_3', 'TTEMM_TEMA_1CENMI_MES_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2CENMI_ITH_3', 'CDEPRMAST_IPUBC_3', 'CMASTENMI_SUTE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_MESTEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMA_3', 'CITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITHTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMCINE_3', 'CMAST_PRMNEE_3', 'CENMI_SUEHSS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_INEUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_SUTMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSITEH_SUE_3']

Scheduling staff edited 31 May at 13:02

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 25 May at 13:23

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_SUT_3', 'CENMI_SUTMAST_IPUC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_SUETEMB_3', 'CENMI_KEMDEPR_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_TEMAENMI_HSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_RENETTEMM_2', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUB_3TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_NAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSIPUB_3', 'CENMI_SUEMAST_SUT_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_FORMRS_3', 'CMAST_FORENMI_MES_3', 'CMAST_MRSINE_3', 'CDEPR_TEMCA_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CITEH_SUDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_ICENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3']

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['CMAST_IPUCSUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CDEPRTTEMM_TEMB_3A_1', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CENMI_HSSMAST_MTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_IPUBCDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDETEMA_3', 'TTEMM_TEMA_1CENMI_MES_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2CENMI_ITH_3', 'CDEPRMAST_IPUBC_3', 'CMASTENMI_SUTE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_MESTEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMA_3', 'CITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITHTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMCINE_3', 'CMAST_PRMNEE_3', 'CENMI_SUEHSS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_INEUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_SUTMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSITEH_SUE_3']

Scheduling staff edited 31 May at 13:02

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 25 May at 13:23

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_SUT_3', 'CENMI_SUTMAST_IPUC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_SUETEMB_3', 'CENMI_KEMDEPR_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_TEMAENMI_HSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_RENETTEMM_2', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUB_3TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_NAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSIPUB_3', 'CENMI_SUEMAST_SUT_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_FORMRS_3', 'CMAST_FORENMI_MES_3', 'CMAST_MRSINE_3', 'CDEPR_TEMCA_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CITEH_SUDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_ICENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3']

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['CMAST_IPUCSUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CDEPRTTEMM_TEMB_3A_1', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CENMI_HSSMAST_MTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_IPUBCDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDETEMA_3', 'TTEMM_TEMA_1CENMI_MES_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2CENMI_ITH_3', 'CDEPRMAST_IPUBC_3', 'CMASTENMI_SUTE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_MESTEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMA_3', 'CITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITHTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMCINE_3', 'CMAST_PRMNEE_3', 'CENMI_SUEHSS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_INEUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_SUTMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSITEH_SUE_3']

Scheduling staff edited 31 May at 13:02

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 25 May at 13:23

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_SUT_3', 'CENMI_SUTMAST_IPUC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_SUETEMB_3', 'CENMI_KEMDEPR_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_TEMAENMI_HSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_RENETTEMM_2', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUB_3TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_NAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSIPUB_3', 'CENMI_SUEMAST_SUT_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_FORMRS_3', 'CMAST_FORENMI_MES_3', 'CMAST_MRSINE_3', 'CDEPR_TEMCA_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CITEH_SUDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_ICENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3']

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['CMAST_IPUCSUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CDEPRTTEMM_TEMB_3A_1', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CENMI_HSSMAST_MTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_IPUBCDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDETEMA_3', 'TTEMM_TEMA_1CENMI_MES_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2CENMI_ITH_3', 'CDEPRMAST_IPUBC_3', 'CMASTENMI_SUTE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_MESTEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMA_3', 'CITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITHTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMCINE_3', 'CMAST_PRMNEE_3', 'CENMI_SUEHSS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_INEUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_SUTMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSITEH_SUE_3']

Scheduling staff edited 31 May at 13:02

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

 
under
HT 2021 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 7 May at 20:00
Scheduling staff edited 25 May at 13:23

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

['CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_SUT_3', 'CENMI_SUTMAST_IPUC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_SUETEMB_3', 'CENMI_KEMDEPR_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_TEMAENMI_HSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_RENETTEMM_2', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUB_3TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_NAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRSIPUB_3', 'CENMI_SUEMAST_SUT_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_FORMRS_3', 'CMAST_FORENMI_MES_3', 'CMAST_MRSINE_3', 'CDEPR_TEMCA_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INECITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CITEH_SUDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_ICENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3']

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['CMAST_IPUCSUT_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CDEPRTTEMM_TEMB_3A_1', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CENMI_HSSMAST_MTH_3', 'CMASTDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_IPUBCDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDETEMA_3', 'TTEMM_TEMA_1CENMI_MES_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2CENMI_ITH_3', 'CDEPRMAST_IPUBC_3', 'CMASTENMI_SUTE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_MESTEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CDEPR_TENMI_KEMA_3', 'CITEH_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_KENMI_SMCS_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_ITHTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMCINE_3', 'CMAST_PRMNEE_3', 'CENMI_SUEHSS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_INEUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_SUTMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSITEH_SUE_3']

Scheduling staff edited 31 May at 13:02

904be5b6-29e7-4388-8983-c8b25dc1b874, 9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

 
Feedback News