News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2020
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 6 August at 11:23

51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4Digital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MHI_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_SUTTEMC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMBITEH_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_SUEMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMAST_MTHDEPR_IPDE_3', 'TTEMMCDEPR_TEMA_13', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CENMI_KDEPR_TEMC_3', 'CITEH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTDEPR_INE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMAST_FORIPUC_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CMAST_TEMCENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEHSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3MAST_IPUB_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUET_3']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 12 August at 11:30

Digital51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 11 September at 04:34

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPUAMAST_FOR_3', 'CMAST_INE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_12', 'CMAST_FORIPUA_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEHDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUBTEMC_3', 'CDEPR_TEMBFOR_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMASTENMI_SUE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_IDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSTH_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPUAMAST_MRS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CMAST_NEETEMB_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITHMAST_PRM_3', 'CDEPR_FORIPDE_3', 'CMAST_TENMI_KEMB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUENMI_SMCS_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_SUTIPUC_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMCCMAST_SUE_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_IPUCAEE_3', 'CENMI_KEMHSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSITEH_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPUB_3']

Scheduling staff edited 24 September at 09:27

51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73Digital

['CMAST_FOR_3', 'CMAST_INE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_2ENMI_MHI_3', 'CENMI_KEM_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUASUE_3', 'CDEPR_INE_3TTEMM_2', 'CDEPR_TEMBA_3', 'CMAST_IPDENE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CDEPR_FORTEMB_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SUEIPUC_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENEMAST_IPUA_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUTMAST_TEMC_3', 'CMASTENMI_MRES_3', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CMASTTTEMM_TEMB_32', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_PRMAEE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_IPDEMRS_3', 'CENMI_KEMMAST_MRS_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUTE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'CMAST_NEETEMA_3', 'CMAST_IPUCNEE_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CDEPR_SUEIPUA_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CITEHDEPR_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPUBHSS_3', 'CDEPR_SUE_3']

Scheduling staff edited 2 October at 04:33

['CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHI_3DEPR_TEMB_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_KEMSUE_3', 'CMAST_SUTIPUC_3', 'CMAST_SUEPRM_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMACMAST_AEE_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_INEMRS_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_TEMBTTEMM_2', 'CENMI_MES_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUCSUE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'TTEMM_TEMA_1ENMI_SUT_3', 'CENMI_ITH_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CENMI_MES_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TENMI_MHI_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_KEMC_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CITEHMAST_IPDE_3', 'CDEPR_MRSIPDE_3', 'CMAST_MRS_3TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_INEFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SUTNEE_3', 'CMAST_INE_3', 'CMASTDEPR_TEMA_3', 'CMAST_NEEDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMB_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_ITHENMI_HSS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_IPDNE_3', 'CENMI_HSMCS_3', 'CDEPR_SUEMAST_IPUB_3', 'CMAST_TEMC_3']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['CDEPR_TEMB_3', 'TTEMMENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_TEMA_13', 'CENMI_SUEHSS_3', 'CMAST_IPUCNE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_MRSENMI_SUE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'TTEMM_2CMAST_TEMB_3', 'CENMI_MESKEM_3', 'CITEMAST_MTH_3', 'CMAST_SUEDEPR_TEMB_3', 'CENMIMAST_SUTE_3', 'CENMI_ITH_3TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_IPUAB_3', 'CMAST_MTHIPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CENMI_RENETTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_KEMDEPR_SUE_3', 'CMAST_TEMAMRS_3', 'CMASTDEPR_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPDENMI_RENE_3', 'TTEMMCMAST_TEMB_2C_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_NEEIPUA_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_TEMAENMI_MES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBDE_3', 'CMAST_TEMBAEE_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPUC_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_IPUB_3MAST_SUT_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMCNEE_3']

Scheduling staff edited 14 October at 04:32

['CENMI_SMCS_3', 'CITEHMAST_MTH_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TENMI_KEMA_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_INE_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SUTTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CDEPR_INSUE_3', 'CMAST_TEMBA_3', 'CENMI_KEM_3', 'CMAST_MTHMHI_3', 'CDEPR_TEMBC_3', 'CMAST_SUET_3', 'TTEMM_TEMA_1CDEPR_FOR_3', 'CMAST_IPUBSUE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'TTEMM_TEMB_2ENMI_MES_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_FORIPDE_3', 'CDEPR_SUENMI_RENE_3', 'CMAST_MRTEMB_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUBA_3', 'CENMI_REDEPR_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CDEPR_TEMAENMI_HSS_3', 'CMAST_MRS_3', 'CMAST_IPUAFOR_3', 'CENMI_MESMAST_NEE_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_IPUCENMI_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CITEH_3', 'CENMI_MHIITH_3', 'CDEPRMAST_IPUA_3', 'CMAST_SUTIPUB_3', 'CMAST_PRMIPUC_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'TTEMM_2TEMA_1', 'CMAST_NAEE_3']

Scheduling staff edited 16 October at 04:32

['CMAST_MTITEH_3', 'CDEPR_IPDNE_3', 'CENMI_KEMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CMAST_INEPUA_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CDEPR_TEMAIPUB_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_RENE_3', 'CENMI_MHIITH_3', 'CDEPRTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_SUTE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_FORTEMC_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_MESENMI_SMCS_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRSSUE_3', 'CMAST_IPDEUC_3', 'CENMI_RENEMAST_IPUB_3', 'CMASTDEPR_TEMBA_3', 'CENMI_SMCSMHI_3', 'CDEPR_IPUAMAST_SUT_3', 'CDEPR_INETEMB_3', 'CMAST_TEMCA_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CENMI_HSSSUT_3', 'CMAST_MRENMI_HSS_3', 'CMAST_FORDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEEFOR_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CITEHMAST_MTH_3', 'CMAST_NEE_3', 'CENMI_ITHKEM_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CMAST_IPUBENMI_MES_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'TTEMMMAST_TEMA_1B_3', 'CMAST_AEINE_3']

Scheduling staff edited 23 October at 04:32

['CENMI_ITEH_3', 'CDEPR_INEPUA_3', 'CMAST_PRMNEE_3', 'TTEMM_2', 'CMASTCMAST_TEMA_3', 'TTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_FORC_3', 'CDEPR_IPUBDE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_PRM_3', 'CITEH_3', 'CENMI_RENE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCSUE_3', 'CMAST_AEEENMI_KEM_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPUBENMI_HSS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MHI_3TTEMM_2', 'CMAST_SUTMRS_3', 'CDEPR_TEMBENMI_SUT_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_IPDEUB_3', 'CENMI_SUTMCS_3', 'CENMI_HSSMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAFOR_3', 'CMAST_FORTEMB_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_MTHDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'CENMI_KEMMAST_FOR_3', 'CMASTDEPR_IPDEUB_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_MRSAEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_32', 'CMAST_INEENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEIPUC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_IPUCENMI_HSS_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUEDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMCIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CITEH_3', 'CENMI_RENE_3', 'CDEPR_TEMAMTH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMIMAST_SUE_3', 'CENMI_KEMSMCS_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CENMI_HSSMHI_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMBIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_SUTMAST_PRM_3', 'CMAST_IPUTEMB_3', 'CENMI_SMCSRENE_3', 'CMAST_INEENMI_SUT_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_TENMI_KEMB_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3MAST_NEE_3', 'TTEMM_2', 'CMASTDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CENMI_MHITEMA_3', 'CITEH_3', 'CENMI_SUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CDEPR_MRSTEMB_3']

 
August 2020
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 26 June at 10:09

2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 2bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4, db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7Digital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CDEPR_IPDNE_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUASMCS_3', 'CDEPR_TEMAFOR_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_NAEE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CDEPR_FORIPDE_3', 'CMASTDEPR_SUTE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INEIPUA_3', 'TTEMM_2', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPRTTEMM_TEMB_32', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SUEITH_3', 'CENMI_SDEPR_TEMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1ENMI_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CENMI_KEMRENE_3', 'CITEHDEPR_IPUA_3', 'CMAST_MRSIPUC_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTMAST_NEE_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_FORSUT_3', 'TTEMM_TEMB_2CMAST_SUE_3', 'CDEPR_IPUBTEMA_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMAST_IPUBMTH_3', 'CMAST_TEMCDEPR_MRS_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUCMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_SUETEMA_3']

Scheduling staff edited 10 July at 04:31

['CMAST_FOR_3', 'CDEPR_TEMIPUB_3', 'CDEPR_INE_3PUA_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_FORENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'CENMI_MES_3', 'CDEPR_IPDEHI_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_IPUATEMC_3', 'TTEMM_2CMAST_TEMB_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUBPRM_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMCMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SUEMES_3', 'CMAST_MRSDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUBTEMA_3', 'CENMI_RENEDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUATEMC_3', 'CMAST_IPUCDEPR_INE_3', 'CENMI_MHIKEM_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_PRMDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_SUTNEE_3', 'CMAST_SUEIPUC_3', 'CDEPR_TEMA_3TTEMM_2', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_MTHAEE_3', 'CDEPR_MRSENMI_SUE_3', 'CENMI_KEMHSS_3', 'CMAST_TEMCIPUB_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SUT_3CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMASUT_3']

Scheduling staff edited 12 August at 11:30

Digital2bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 28 August at 10:01

2bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3Digital

Scheduling staff edited 11 September at 04:34

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPUAMAST_FOR_3', 'CMAST_INE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_12', 'CMAST_FORIPUA_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEHDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUBTEMC_3', 'CDEPR_TEMBFOR_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMASTENMI_SUE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_IDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_MRSTH_3', 'CENMI_MHISUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPUAMAST_MRS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CMAST_NEETEMB_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITHMAST_PRM_3', 'CDEPR_FORIPDE_3', 'CMAST_TENMI_KEMB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUENMI_SMCS_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_SUTIPUC_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMCCMAST_SUE_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_IPUCAEE_3', 'CENMI_KEMHSS_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSITEH_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPUB_3']

Scheduling staff edited 18 September at 04:34

['CMAST_FOR_3', 'CMAST_INE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_2ENMI_MHI_3', 'CENMI_KEM_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_IPUASUE_3', 'CDEPR_INE_3TTEMM_2', 'CDEPR_TEMBA_3', 'CMAST_IPDENE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CENMI_MESMCS_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CDEPR_FORTEMB_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CENMI_SUEIPUC_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENEMAST_IPUA_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUTMAST_TEMC_3', 'CMASTENMI_MRES_3', 'CENMI_ITHRENE_3', 'CMASTTTEMM_TEMB_32', 'CDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_PRMAEE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_IPDEMRS_3', 'CENMI_KEMMAST_MRS_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUTE_3', 'CENMI_SMCSUT_3', 'CMAST_NEETEMA_3', 'CMAST_IPUCNEE_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CDEPR_SUEIPUA_3', 'CMAST_AEIPDE_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CITEHDEPR_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPUBHSS_3', 'CDEPR_SUE_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_KEMDEPR_MRS_3', 'CMAST_SUTIPUC_3', 'CMAST_SUETEMA_3', 'TTEMM_2', 'CDEPR_TEMA_31', 'CMAST_INEENMI_HSS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CENMI_SMCSIPUA_3', 'CMAST_TEMBSUT_3', 'CDEPR_TEMIPUB_3', 'CMAST_IPUCDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_MTHSUE_3', 'CMAST_TEENMI_SMCS_3', 'CENMI_MESDEPR_INE_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'TTEMM_TEMB_2CMAST_AEE_3', 'CDEPR_TEMCIPDE_3', 'CMAST_AEEENMI_MES_3', 'CENMI_ITEH_3', 'CDEPRMAST_MRS_3', 'CMAST_MRSPRM_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMIMAST_TEMB_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CENMI_SUTKEM_3', 'CMASTDEPR_TEMAC_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPUTEMA_3', 'CMAST_IPDEITEH_3', 'CENMI_ITHSUE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CENMI_HSSTTEMM_TEMB_2', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CDEPR_SUETEMB_3']

 
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 6 August at 11:23

ebcd08e4-7546-4f18-9ac7-3b38412a25e6Digital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MHI_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_SUTTEMC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMBITEH_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_SUEMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMAST_MTHDEPR_IPDE_3', 'TTEMMCDEPR_TEMA_13', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CENMI_KDEPR_TEMC_3', 'CITEH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTDEPR_INE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMAST_FORIPUC_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CMAST_TEMCENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEHSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3MAST_IPUB_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUET_3']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMCMRS_3', 'CDEPRMAST_IPUAC_3', 'TTEMMCMAST_TEMB_2A_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_INEDEPR_IPUA_3', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CMAST_PRMFOR_3', 'CMAST_INEPUA_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CDEPR_IPUBNE_3', 'CMAST_IPUAENMI_MHI_3', 'CMAST_NAEE_3', 'CDEPR_TEMAIPDE_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_MTHMAST_MRS_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_TENMI_KEMA_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_SUTNEE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_IPUCDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEMSUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_AEETEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMB_3']

 
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6172f39f-9c44-4ba0-86c6-965997d0393d, 6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b, 75545498-2628-4db2-8588-de17f775ee8b, b35943bf-b28c-4ef8-b651-630fb141ce6dDigital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MHI_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_SUTTEMC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMBITEH_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_SUEMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMAST_MTHDEPR_IPDE_3', 'TTEMMCDEPR_TEMA_13', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CENMI_KDEPR_TEMC_3', 'CITEH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTDEPR_INE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMAST_FORIPUC_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CMAST_TEMCENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEHSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3MAST_IPUB_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUET_3']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMCMRS_3', 'CDEPRMAST_IPUAC_3', 'TTEMMCMAST_TEMB_2A_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_INEDEPR_IPUA_3', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CMAST_PRMFOR_3', 'CMAST_INEPUA_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CDEPR_IPUBNE_3', 'CMAST_IPUAENMI_MHI_3', 'CMAST_NAEE_3', 'CDEPR_TEMAIPDE_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_MTHMAST_MRS_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_TENMI_KEMA_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_SUTNEE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_IPUCDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEMSUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_AEETEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMB_3']

 
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6172f39f-9c44-4ba0-86c6-965997d0393d, 6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b, 75545498-2628-4db2-8588-de17f775ee8b, b35943bf-b28c-4ef8-b651-630fb141ce6dDigital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MHI_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_SUTTEMC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMBITEH_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_SUEMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMAST_MTHDEPR_IPDE_3', 'TTEMMCDEPR_TEMA_13', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CENMI_KDEPR_TEMC_3', 'CITEH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTDEPR_INE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMAST_FORIPUC_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CMAST_TEMCENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEHSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3MAST_IPUB_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUET_3']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMCMRS_3', 'CDEPRMAST_IPUAC_3', 'TTEMMCMAST_TEMB_2A_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_INEDEPR_IPUA_3', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CMAST_PRMFOR_3', 'CMAST_INEPUA_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CDEPR_IPUBNE_3', 'CMAST_IPUAENMI_MHI_3', 'CMAST_NAEE_3', 'CDEPR_TEMAIPDE_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_MTHMAST_MRS_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_TENMI_KEMA_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_SUTNEE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_IPUCDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEMSUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_AEETEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMB_3']

 
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 6 August at 11:23

4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d1662Digital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MHI_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_SUTTEMC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMBITEH_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_SUEMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMAST_MTHDEPR_IPDE_3', 'TTEMMCDEPR_TEMA_13', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CENMI_KDEPR_TEMC_3', 'CITEH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTDEPR_INE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMAST_FORIPUC_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CMAST_TEMCENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEHSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3MAST_IPUB_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUET_3']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMCMRS_3', 'CDEPRMAST_IPUAC_3', 'TTEMMCMAST_TEMB_2A_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_INEDEPR_IPUA_3', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CMAST_PRMFOR_3', 'CMAST_INEPUA_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CDEPR_IPUBNE_3', 'CMAST_IPUAENMI_MHI_3', 'CMAST_NAEE_3', 'CDEPR_TEMAIPDE_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_MTHMAST_MRS_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_TENMI_KEMA_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_SUTNEE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_IPUCDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEMSUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_AEETEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMB_3']

 
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 6 August at 11:23

52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90Digital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MHI_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_SUTTEMC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMBITEH_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_SUEMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMAST_MTHDEPR_IPDE_3', 'TTEMMCDEPR_TEMA_13', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CENMI_KDEPR_TEMC_3', 'CITEH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTDEPR_INE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMAST_FORIPUC_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CMAST_TEMCENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEHSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3MAST_IPUB_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUET_3']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMCMRS_3', 'CDEPRMAST_IPUAC_3', 'TTEMMCMAST_TEMB_2A_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_INEDEPR_IPUA_3', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CMAST_PRMFOR_3', 'CMAST_INEPUA_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CDEPR_IPUBNE_3', 'CMAST_IPUAENMI_MHI_3', 'CMAST_NAEE_3', 'CDEPR_TEMAIPDE_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_MTHMAST_MRS_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_TENMI_KEMA_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_SUTNEE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_IPUCDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEMSUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_AEETEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMB_3']

 
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 6 August at 11:23

52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90Digital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MHI_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_SUTTEMC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMBITEH_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_SUEMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMAST_MTHDEPR_IPDE_3', 'TTEMMCDEPR_TEMA_13', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CENMI_KDEPR_TEMC_3', 'CITEH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTDEPR_INE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMAST_FORIPUC_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CMAST_TEMCENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEHSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3MAST_IPUB_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUET_3']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMCMRS_3', 'CDEPRMAST_IPUAC_3', 'TTEMMCMAST_TEMB_2A_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_INEDEPR_IPUA_3', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CMAST_PRMFOR_3', 'CMAST_INEPUA_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CDEPR_IPUBNE_3', 'CMAST_IPUAENMI_MHI_3', 'CMAST_NAEE_3', 'CDEPR_TEMAIPDE_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_MTHMAST_MRS_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_TENMI_KEMA_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_SUTNEE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_IPUCDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEMSUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_AEETEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMB_3']

 
under
HT 2020 CMAST, CDEPR
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_INE_3', 'CENMI_HSS_3', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_MHIIPUA_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MES_3', 'CMAST_IPDEUA_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_TEMCA_3', 'CMAST_MTHINE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_TEMBTTEMM_2', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_SUT_3', 'CMAST_SUE_3', 'CENMI_ITHTEMB_3', 'CDEPR_SUINE_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3', 'CMAST_IPUADE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_SUEENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMIDEPR_SUTE_3', 'CDEPR_TENMI_KEMB_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CENMI_RENEMHI_3', 'CENMI_MESSUT_3', 'CENMI_KEMMAST_AEE_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_PRMTTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_AEEPRM_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CDEPR_IPUARENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_SUE_3']

Scheduling staff edited 6 August at 11:23

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1Digital

['CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_TEMAFOR_3', 'CDEPR_TEMCIPUB_3', 'CDEPR_IPDEUA_3', 'CENMI_MES_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CDEPR_TEMAMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CMAST_INEMTH_3', 'CMAST_NEIPDE_3', 'TTEMM_2CENMI_MHI_3', 'CDEPR_FORSUE_3', 'CMAST_SUTTEMC_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_TEMBITEH_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_HSSITH_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CENMI_SUEMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_SMCMES_3', 'CMAST_MTHDEPR_IPDE_3', 'TTEMMCDEPR_TEMA_13', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CENMI_KDEPR_TEMC_3', 'CITEH_3', 'CMAST_MRS_3', 'CENMI_MHI_3', 'CENMI_SUTDEPR_INE_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMAST_FORIPUC_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_IPUBAEE_3', 'CMAST_TEMCENMI_SUE_3', 'CENMI_RENEHSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CMAST_IPUC_3MAST_IPUB_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUET_3']

Scheduling staff edited 7 August at 04:31

['CMAST_FORENMI_KEM_3', 'CDEPRMAST_IPUB_3', 'CDEPR_IPUANE_3', 'CMAST_SUE_3', 'TTEMM_TEMA_1DEPR_TEMC_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3TTEMM_2', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_SUETTEMM_TEMB_2', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMASTTTEMM_TEMC_3A_1', 'CMAST_TEMBINE_3', 'CITEH_3', 'CMAST_PRMDEPR_IPUA_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CENMI_ITHMES_3', 'CMAST_INETEMC_3', 'CMAST_TEMAENMI_SUT_3', 'CENMI_RENE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_MESITH_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMCMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CENMI_KEM_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_MRSMAST_SUE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUCMRS_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_MRSCDEPR_TEMB_3', 'CENMI_MHI_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_HSSDEPR_FOR_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMASTDEPR_IPUBDE_3', 'CENMI_RENE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_SUTITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 14 August at 04:32

['CENMI_KEMMES_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_IPUBC_3', 'CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CDEPR_TEMCITEH_3', 'CENMI_SMCSKEM_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_SUTAEE_3', 'TTEMM_TEMB_2CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_TEMBIPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_INE_3', 'CDEPR_IPUAENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMAB_3', 'CENMI_MESMAST_SUT_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CENMI_SUT_3', 'CENMI_REMAST_TEMA_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_SUMAST_INE_3', 'CMAST_FORMTH_3', 'CMAST_IPUC_3TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CENMI_SUE_3', 'CMAST_NEDEPR_SUE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CDEPR_TEMB_3DEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_MHIHSS_3', 'CMAST_TEMAENMI_ITH_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CITEH_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPUA_3', 'CMAST_NEE_3']

Scheduling staff edited 21 August at 04:33

['CENMI_MES_3', 'CMAST_FORDEPR_TEMC_3', 'CMASTDEPR_IPUCA_3', 'CMAST_SUE_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEM_3TTEMM_TEMB_2', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CENMI_SUTENMI_SUT_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMBMAST_PRM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'CMAST_TEMBMRS_3', 'CMAST_TEMAENMI_MHI_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CMAST_IPUA_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMAST_MTH_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPUBDEPR_TEMA_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CMAST_PRM_3', 'CENMI_SUETEMB_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'TTEMM_2', 'CENMI_HSS_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_TEMA_3MAST_MTH_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_SUT_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'TTEMM_TEMA_1CMAST_IPUC_3', 'CENMI_RENEKEM_3', 'CENMI_MHI_3', 'CDEPR_MRSMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CDEPR_IPUAMRS_3', 'CMAST_NEEENMI_HSS_3']

Scheduling staff edited 16 November at 12:13

['CENMI_MES_3', 'CDEPR_TEMCMRS_3', 'CDEPRMAST_IPUAC_3', 'TTEMMCMAST_TEMB_2A_3', 'TTEMM_TEMA_1', 'CMAST_FOR_3', 'CENMI_SUTHSS_3', 'CENMI_SUE_3', 'CENMI_SMCS_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_INEDEPR_IPUA_3', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CMAST_PRMFOR_3', 'CMAST_INEPUA_3', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CENMI_MHISMCS_3', 'CDEPR_IPUBNE_3', 'CMAST_IPUAENMI_MHI_3', 'CMAST_NAEE_3', 'CDEPR_TEMAIPDE_3', 'CENMI_RENEMES_3', 'CENMI_ITH_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CMAST_MTHMAST_MRS_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CENMI_RENE_3', 'CENMI_SUT_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CMAST_TENMI_KEMA_3', 'CDEPR_SUETEMC_3', 'CMAST_SUTNEE_3', 'TTEMM_2', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_IPUCDEPR_FOR_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CENMI_KEMSUE_3', 'TTEMM_TEMB_2', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_AEETEMC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CENMI_HSSTEMB_3']

 
Feedback News