Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: K1
Wed 1 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: L1
Thu 2 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Exercise
Location: Q13, Q15, Q17
Week 36 2021 Show in My Schedule
Tue 7 sep 13:00-14:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: L31, L52, Q34, Q36
Tue 7 sep 14:00-15:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: L31, L52, Q34, Q36
Wed 8 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: L1
Thu 9 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: D1
Thu 9 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Exercise
Location: L41, L42, L43, L44
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Ramis Örlü
Location: L1
Wed 15 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: L1
Thu 16 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Exercise
Location: D32, D34, D35
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 08:00-11:00 Kontrollskrivning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Test Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: Q31, Q33, Q34, Q36
Tue 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Ramis Örlü
Location: L1
Wed 22 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Ramis Örlü
Location: L1
Thu 23 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Exercise
Location: E32, E33, E36
Fri 24 sep 13:00-14:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: D33, D35, E34, E36
Fri 24 sep 14:00-15:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: D33, D35, E34, E36
Week 39 2021 Show in My Schedule
Tue 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Ramis Örlü
Location: L1
Wed 29 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Ramis Örlü
Location: L1
Fri 1 oct 10:00-11:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Fri 1 oct 11:00-12:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Week 40 2021 Show in My Schedule
Tue 5 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Exercise
Location: E33, E36, E53
Wed 6 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Ramis Örlü
Location: L1
Thu 7 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Exercise
Location: V12, V21, V23
Fri 8 oct 10:00-11:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: M35, M36, M37, M38
Fri 8 oct 11:00-12:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: M35, M36, M37, M38
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Lecture Teachers: Ramis Örlü
Location: L1
Tue 12 oct 08:00-11:00 Kontrollskrivning
HT 2021 CMAST, CDEPR
Test Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: W37, W38, W42, W43
Fri 15 oct 13:00-14:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: M35, M36, M37, M38
Fri 15 oct 14:00-15:00 Seminarium
HT 2021 CMAST, CDEPR
Seminar
Location: M35, M36, M37, M38
Week 43 2021 Show in My Schedule
Thu 28 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2021 CMAST, CDEPR
Examination Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: W37, W38, W42, W43
Week 51 2021 Show in My Schedule
Tue 21 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Lisa Prahl Wittberg
Location: W25
Feedback News