Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fluid Mechanics for Engineers

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Teknisk strömningsmekanik!

Målet med denna kurs är att du ska få teknisk kunskap i grundläggande strömningsmekanik för att sedan kunna  tillämpa fysikens konserveringslagar i olika strömningstekniska problemställningar.

Teachers