News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Event Omtenta, 21 August 2020 14:00
Changed by scheduling staff 14 May at 08:52
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 8 May at 09:37

6df5baf5-d90f-42ba-b815-be5f8fb9f57a, fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

 
April 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:54

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 8 April at 13:46

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 14:39

Torsdag 2316 april 2020 kl 15:00 - 17:00

Scheduling staff edited 3 April at 10:33

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 27 March at 13:24

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 16 March at 14:03

TiOnsdag 24 mars8 april 2020 kl 15:00 - 17:00

Scheduling staff edited 27 March at 13:24

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 20 March at 13:36

fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

Scheduling staff edited 23 March at 13:36

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:38

_te_435313Distans

 
December 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 16 December at 14:55

Tisdag 2518 februari 2020 kl 0915:00 - 127:00

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 14:39

Tisdag 1825 februari 2020 kl 15:00 - 17:00

 
Feedback News