Protein Physics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the spring 2016 Round Of The Protein physics course!

Important: The first lecture will be held on Tuesday January 19, 1-3 pm, in room FB51 at Albanova University Center. See the Schedule for additional lecture dates.

This is an advanced/research level course that combines physics, chemistry, and biology approaches to understand structure and function of biological macromolecules, in particular proteins. The course runs in period 3, is open to students both from KTH and Stockholm University, and gives 7.5 ECTS credits.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News