Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Tue 16 jan 13:00-15:00 Course overview and lecture QO1
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51

Introduction to the courses SK2400 and SK2401 + first Quantum Optics lecture

Wed 17 jan 15:00-17:00 QO - chapters 1-4
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Fri 19 jan 08:00-10:00 QO - chapters 5-6
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 15:00-17:00 EO1 - Waves and Rays
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Tue 23 jan 13:00-15:00 EO2 - Optical Beams
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Wed 24 jan 15:00-17:00 EO3 - Optical Waveguides
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Fri 26 jan 08:00-10:00 EO4 - Optical Resonators
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 5 2018 Show in My Schedule
Mon 29 jan 15:00-17:00 QO - chapter 7
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Tue 30 jan 13:00-15:00 QO - chapters 8-10
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Wed 31 jan 15:00-17:00 no lecture
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Fri 2 feb 08:00-10:00 QO - chapter 11
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 6 2018 Show in My Schedule
Tue 6 feb 13:00-15:00 EO5 - Light-Matter Interaction
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Wed 7 feb 15:00-17:00 EO6 - Lasers
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Fri 9 feb 08:00-10:00 EO7 - Optical Modulators
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 7 2018 Show in My Schedule
Tue 13 feb 13:00-15:00 QO - chapters 12-13
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Wed 14 feb 15:00-17:00 QO Contemporary Research
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Fri 16 feb 08:00-10:00 no lecture
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 8 2018 Show in My Schedule
Mon 19 feb 15:00-17:00 EO8 - Nonlinear Optics
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Wed 21 feb 15:00-17:00 EO9 - Nonlinear Optics
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Fri 23 feb 08:00-10:00 EO10 - Coupled ModeTheory
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 9 2018 Show in My Schedule
Mon 26 feb 15:00-17:00 No lecture
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Wed 28 feb 13:00-15:00 Recap lecture - test exam
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Fri 2 mar 08:00-10:00 No lecture
VT 2018
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB51
Week 11 2018 Show in My Schedule
Mon 12 mar 08:00-13:00 Exam
VT 2018
Examination
Location: B2

Note: The SK2400 exam shall last 4 hours - 8:00-12:00

Feedback News