News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2017
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 23 February 2018

TentamenExam

Note: The SK2400 exam shall last 4 hours - 8:00-12:00

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

Föreläsning-

Teacher Katia Gallo edited 23 February 2018

-No lecture

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

Föreläsning-

Teacher Katia Gallo edited 23 February 2018

-Recap lecture - test exam

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

Föreläsning-

Teacher Katia Gallo edited 23 February 2018

-No lecture

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

FöreläsningEO10

Coupled ModeTheory

Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

EO10 - Coupled ModeTheory

Coupled ModeTheory

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

FöreläsningEO9

Nonlinear Optics

Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

EO9 - Nonlinear Optics

Nonlinear Optics

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

FöreläsningEO8

Nonlinear Optics

Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

EO8 - Nonlinear Optics

Nonlinear Optics

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

Föreläsningno lecture

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

FöreläsningQO Contemporary Research

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
Teacher Katia Gallo edited 19 December 2017

FöreläsningQO - chapters 12-13

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TELFM_1', 'TTFYM_TFYD_1', 'TELFM_2', 'TTFYM_TFYDELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4']

Scheduling staff edited 16 November at 05:17

['TTFYM_TFYC_1ELFM_2', 'TELFM_PLA_1', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TELFM_21', 'TELFM_PLA_1', 'CLGYM_MAFY_4CLGYM_MAFY_4', 'TTFYM_TFYD_1']

 
Feedback News