News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

April 2019
Event Tentamen, 7 June 2019 08:00
Changed by scheduling staff 29 May at 15:23
March 2012
Scheduling staff created event 26 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningEO lecture 8

2nd order nonlinear optics – Second harmonic generation. Phase-matching &   quasi-phase-matching¶

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningEO lecture 9

2nd order nonlinear optics – Optical parametric generation, amplification and oscillation¶

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningNo lecture

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningEO lecture 10

Optical waveguides –  Basic principles. TE and TM modes in slab   waveguides.  Channel waveguides and   optical fibres.¶

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningEO lecture 11

Waves in periodic media –  Bragg reflectors. Coupled-wave analysis.   Waveguides coupling.¶

Teacher Katia Gallo edited 20 November 2012

EONo lecture 11

Teacher Katia Gallo edited 20 November 2012

Waves in periodic media –  Bragg reflectors. Coupled-wave analysis.   Waveguides coupling.¶

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningEO lecture 12

Analysis of a contemporary experiment / research paper¶

Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

Analysis of a contemporary experiment / research paper

Distribution of Home Assignments  - Set  # 3 (last one)¶

Teacher Katia Gallo edited 20 November 2012

EO lecture 121

Analysis of a contemporary experiment / research paper¶ Distribution of Home Assignments  - Set  # 3 (last one) 

Teacher Katia Gallo edited 20 November 2012

Waves in periodic media –  Bragg reflectors. Coupled-wave analysis.   Waveguide coupling.¶

 

Teacher Katia Gallo edited 30 November 2012

Waves in pGuided-mode coupling –  Coupled-wave analysis. Periodic media – um - Bragg reflectors. Coupled-wave analysis.  Directional coupler. Waveguide in- out- coupling.

 

Teacher Katia Gallo edited 30 November 2012

Guided-mMode coupling –  Coupled-wave analysis. Periodic medium - Bragg reflector. Directional coupler. Waveguide in- out- coupling.

 

 
Scheduling staff created event 22 March 2012
Teacher Katia Gallo edited 6 November 2012

FöreläsningNo lecture

Teacher Katia Gallo edited 20 November 2012

NoEO lecture 12

Analysis of a contemporary experiment / research paper¶

Distribution of Home Assignments - Set # 3 (last one)¶

 
Feedback News