Electro Optics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course in Electro-Optics (SK2401)

The course covers the basic physics and principles of operation of photonic components  such as resonators, lasers, waveguides, optical fibres, modulators and nonlinear optical devices, with an outlook to their applications in optical communications and opto-electronics. At the end of the course, students should be able to formulate, solve and discuss practical and theoretical problems in those fields with the help of the literature.

2019 course start

The first lecture is at 1 pm on Tuesday, 15th of January in lecture room FD41 (see also schema). The course is taught in English.

Lecture & Home Assignment Schedule

The first lecture is at 1 pm on Tuesday, January 15 in room FD41 at the AlbaNova University Centre (Roslagstullsbacken 21). The course is taught in English.                                             

Schedule   

Lectures   

HA tasks

Tis 15 jan 13:00-15:00 

Course Introduction + EO0

 

Fre 18 jan 8:00-10:00   

EO1 – beam Optics

 

Tis 22 jan 13:00-15:00  

EO2 – Guided-wave Optics

 

Fre 25 jan 8:00-10:00   

EO3 - Resonator Optics

Task_EO1_2019_deadline_11Feb

Fre 1 feb 8:00-10:00       

EO4 – Coupled Mode Theory

Task_EO2_2019_deadline_18Feb

Tis 5 feb 13:00-15:00      

EO5 – Nonlinear Optics

 

Fre 8 feb 8:00-10:00      

EO6 – Nonlinear Optics

Task_EO3_2019_deadline_25Feb

Mån 12 feb 13:00-15:00

EO7 – Electro Optics

 

Fre 15 feb

- no lecture -

EO(4)

Mån 18 feb 15:00-17:00 

EO8 – Acousto Optics

 

Fre 22 feb 8:00-10:00    

EO9 – Light-matter interaction

 

Mån 25 feb 15:00-17:00 

EO10 – Optical Gain and Lasers

 

Ons 27 feb 15:00-17:00 

E011 - Problem-solving class

 

Mon 11 mar 14:00-18:00

Final Exam (FB51/FP21)

 

Teachers

Feedback News