Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2016-09-12
Kursdata & kursanalysAdministrators2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
1. Beam optics - after lectureAdministrators2019-02-05
2. Waveguide optics - after lectureAdministrators2019-02-05
3. Resonator optics - after lectureAdministrators2019-02-05
5. Nonlinear Optics I - after lectureAdministrators2019-02-05
6. Nonlinear optics II - after lectureAdministrators2019-02-05
Course literatureEveryone2018-01-09
EO5 - after lectureAdministrators2017-10-29
EO6 - after lectureAdministrators2017-03-13
EO7 - after lectureAdministrators2017-10-29
EO_11 after lectureAdministrators2017-03-13
Examination 2019Everyone2018-12-12
Final ExamAdministrators2018-12-12
Home AssignmentsAdministrators2017-10-29
Lectures 2019Everyone2019-02-04
0. Waves and RaysEveryone2019-02-04
1. Beam OpticsEveryone2019-02-05
10. Optical Gain and LasersEveryone2019-02-04
2. Waveguide opticsEveryone2019-02-05
3. Resonator opticsEveryone2019-02-05
4. Coupled-Mode TheoryEveryone2019-02-04
5. Nonlinear Optics - part 1Everyone2019-02-04
6. Nonlinear Optics - part 2Everyone2019-02-04
7. Electro-OpticsEveryone2019-02-04
8. Acousto-opticsEveryone2019-02-04
9. Light-Matter InteractionEveryone2019-02-04
Pre-lecture quizzesEveryone2017-01-17
Previous Assignments and ExamsAdministrators2017-10-29
TeachersLogged in users2018-01-09
Waves and Rays - after lectureAdministrators2019-02-05

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

There are no pages

Feedback News