Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2011 Show in My Schedule
Mon 21 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FD41
Wed 23 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FD41
Week 13 2011 Show in My Schedule
Mon 28 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FB42
Wed 30 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2011, 51059
Exercise
Location: FB52
Fri 1 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FB53
Week 14 2011 Show in My Schedule
Mon 4 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FB42
Wed 6 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2011, 51059
Exercise
Location: FB52
Fri 8 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FB52
Week 15 2011 Show in My Schedule
Mon 11 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FD41
Wed 13 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2011, 51059
Exercise
Location: FD41
Fri 15 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FD41
Week 17 2011 Show in My Schedule
Thu 28 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FD41
Week 18 2011 Show in My Schedule
Mon 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FB53
Fri 6 may 10:00-12:00 Övning
VT 2011, 51059
Exercise
Location: FB53
Week 19 2011 Show in My Schedule
Mon 9 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FB42
Wed 11 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2011, 51059
Lecture
Location: FB53
Fri 13 may 10:00-12:00 Övning
VT 2011, 51059
Exercise
Location: FD41
Week 20 2011 Show in My Schedule
Mon 16 may 08:00-10:00 Övning
VT 2011, 51059
Exercise
Location: FB52
Week 21 2011 Show in My Schedule
Mon 23 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2011, 51059
Examination
Location: FB51, FB52
Week 34 2011 Show in My Schedule
Tue 23 aug 14:00-19:00 Tentamen
VT 2011, 51059
Examination
Location: FB52
Week 34 2012 Show in My Schedule
Mon 20 aug 08:00-13:00 Tentamen
VT 2011, 51059
Examination
Location: FB41
Feedback News