Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2012 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 19 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FA32
Wed 21 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FB54
Week 13 2012 Show in My Schedule
Mon 26 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FB54
Wed 28 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2012, 71037
Exercise
Location: FB54
Thu 29 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FB54
Week 15 2012 Show in My Schedule
Tue 10 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FB54
Wed 11 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2012, 71037
Exercise
Location: FB54
Fri 13 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FA32
Week 16 2012 Show in My Schedule
Mon 16 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FA32
Wed 18 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2012, 71037
Exercise
Location: FB54
Fri 20 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FB54
Week 19 2012 Show in My Schedule
Fri 11 may 08:00-10:00 Övning
VT 2012, 71037
Exercise
Location: FB54
Week 20 2012 Show in My Schedule
Mon 14 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FA32
Tue 15 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FB54
Wed 16 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2012, 71037
Lecture
Location: FB54
Week 21 2012 Show in My Schedule
Mon 21 may 13:00-15:00 Övning
VT 2012, 71037
Exercise
Location: FB53
Wed 23 may 13:00-15:00 Övning
VT 2012, 71037
Exercise
Location: FB54
Week 22 2012 Show in My Schedule
Tue 29 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2012, 71037
Examination
Location: FB53
Feedback News