Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2013 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FA32
Wed 20 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FB54
Week 13 2013 Show in My Schedule
Tue 26 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FB54
Wed 27 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: FB54
Thu 28 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FB54
Week 15 2013 Show in My Schedule
Mon 8 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FA32
Wed 10 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: FB54
Fri 12 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FB54
Week 16 2013 Show in My Schedule
Mon 15 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FA32
Wed 17 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: FA32
Fri 19 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FB54
Week 17 2013 Show in My Schedule
Mon 22 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FA32
Wed 24 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: FB54
Fri 26 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FB54
Week 18 2013 Show in My Schedule
Mon 29 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FA32
Week 19 2013 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: FA32
Wed 8 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2013
Lecture
Location: FB54
Week 20 2013 Show in My Schedule
Mon 13 may 15:00-17:00 Övning
VT 2013
Exercise
Location: FA32
Week 21 2013 Show in My Schedule
Mon 20 may 08:00-13:00 Tentamen.1
VT 2013
Tentamen.1
Location: FA32, FD41
Feedback News