News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2013
Scheduling staff created event 16 April 2013
Teacher commented 21 August 2013

This event has been automatically generated and is misleading.

The Laser Physics course exams for VT 2013 were held on 20 May and 29 May 2013. Next round is in 2014.

Valdas Pasiskevicius

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'CTFYS3, TIKTM1', u'TIKTM2', u'TPHSM2', u'TPHSOM1', u'TPHOM2', u'CTFYS3', u'TPHOM1', u'TPHSM1, TPHSM2, TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'TIKTM2', u'TPHOSM2', u'TPHSM1', u'TPHOM2', TPHSM1, TPHSM2, u'CTFYS3', u'TPHOM1', u'TTFYM1OPT']

 
September 2012
Scheduling staff created event 13 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
Scheduling staff created event 11 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
under
VT 2013
Scheduling staff created event 11 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
Scheduling staff created event 11 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
under
VT 2013
Scheduling staff created event 11 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
Scheduling staff created event 11 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
Scheduling staff created event 11 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
under
VT 2013
Scheduling staff created event 11 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
Scheduling staff created event 11 September 2012
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM1, TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

CTFYS3, [u'TIKTM1', u'CTFYS3', u'TIKTM2', u'TTFYM1OPT']

 
Feedback News