News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2017
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 4 May 2017

FB51, FB55, FD416df5baf5-d90f-42ba-b815-be5f8fb9f57a

 
October 2016
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FB5427a5a141-8803-4ec1-9795-d3afe3f40673

 
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FA32abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FA32abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FB528af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FA32abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FA32abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FA32abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FB5427a5a141-8803-4ec1-9795-d3afe3f40673

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 17 November 2017

FB5427a5a141-8803-4ec1-9795-d3afe3f40673

 
Feedback News