Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 20 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Wed 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Thu 23 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 13 2017 Show in My Schedule
Mon 27 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2017
Exercise
Location: FB54
Thu 30 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 14 2017 Show in My Schedule
Mon 3 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Wed 5 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2017
Exercise
Location: FA32
Thu 6 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 16 2017 Show in My Schedule
Thu 20 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 17 2017 Show in My Schedule
Mon 24 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2017
Exercise
Location: FA32
Wed 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Thu 27 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Week 18 2017 Show in My Schedule
Thu 4 may 08:00-10:00 Övning
VT 2017
Exercise
Location: FA32
Week 19 2017 Show in My Schedule
Mon 8 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Wed 10 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB52
Thu 11 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 20 2017 Show in My Schedule
Mon 15 may 13:00-15:00 Övning
VT 2017
Exercise
Location: FA32
Thu 18 may 08:00-10:00 Övning
VT 2017
Exercise
Location: FA32
Week 22 2017 Show in My Schedule
Tue 30 may 14:00-19:00 Tentamen
VT 2017
Examination
Location: FB55
Feedback News