News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 21 February 2020

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 28 February 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 6 March 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRMEFRM_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
December 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 19 December 2019

MånFredag 274 januari 2020 kl 13:00 - 15:00

Scheduling staff edited 10 January 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 January 2020

['TEFRM_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHSEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 18 January 2020

['SK2411V2021', 'SK2411V2012']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December 2019

['TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['TTFYM_TFYFEFRM_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TEFRMTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['SK2411V2012', 'SK2411V2021']

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEFRM_PHS_1', 'TEFRM_1', 'TTFYM_TFYFTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_1']

Scheduling staff edited 7 May at 15:56

['TEFRM_PHS_1', 'TTFYM_TFYF_1', 'TEFRM_PHS_1']

 
Feedback News