Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Thu 16 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB55
Fri 17 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FD41
Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Wed 22 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise
Location: FB54
Thu 23 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Fri 24 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 5 2020 Show in My Schedule
Wed 29 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise
Location: FB54
Thu 30 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Wed 5 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise
Location: FB54
Thu 6 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2020
Exercise
Location: FA32
Wed 19 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Thu 20 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 9 2020 Show in My Schedule
Wed 26 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2020
Exercise
Location: FA32
Thu 27 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 10 2020 Show in My Schedule
Mon 2 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB52
Tue 3 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2020
Exercise
Location: FA32
Feedback News