Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Max Yan
Wed 20 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Max Yan
Thu 21 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Max Yan
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Max Yan
Wed 27 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Max Yan
Thu 28 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Richard Schatz
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Richard Schatz
Wed 3 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Richard Schatz
Thu 4 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Richard Schatz
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Richard Schatz
Wed 24 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Richard Schatz
Thu 25 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Richard Schatz
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Urban Westergren
Tue 30 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Urban Westergren
Thu 2 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Urban Westergren
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Urban Westergren
Wed 8 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Max Yan
Thu 9 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Max Yan
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Max Yan
Week 22 2019 Show in My Schedule
Wed 29 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Note: tentamen inställd
Feedback News