School Placement III with Subject Didactics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till UMK704 vt 21.

Kursen består av ämnesdidaktik 1,5 hp + 1,5 hp samt VFU 12 hp.

Vi har en informationsträff 30 november 2020 kl 16.00 - 17.99 då vi går igenom målen för VFUdelen samt vad som förväntas av dig som student på VFU.

här är länk till informationsmötet via zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68053208335

Kursen börjar sedan den första dagen på vårterminen (18/1 2021) då har vi en dag med didaktik och inför VFU. Dagen efter det (19/1 2021) börjar VFUn på skolorna.

kursansvarig vt 2021

veronica.jatko@mnd.su.se

Feedback News