School Placement III with Subject Didactics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till UMK704 vt 21.

Kursen består av ämnesdidaktik 1,5 hp + 1,5 hp samt VFU 12 hp.

Vi har en informationsträff 30 november 2020 kl 16.00 - 17.99 då vi går igenom målen för VFUdelen samt vad som förväntas av dig som student på VFU.

här är länk till informationsmötet via zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68053208335

Kursen börjar sedan den första dagen på vårterminen (18/1 2021) då har vi en dag med didaktik och inför VFU. Dagen efter det (19/1 2021) börjar VFUn på skolorna.

kursansvarig vt 2021

veronica.jatko@mnd.su.se

Teachers

Feedback News