Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitalisering, prioriterad fråga för KTH:s utbildning

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Digitaliseringsgrupp arbetar med digitalisering vid KTH, för olika personalkategorier och för olika verksamheter.

För minnesanteckningar från samtliga möten, se >> :https://www.kth.se/social/group/prioriterade-fragor-/page/digitalisering-2/ 

Representanter från administrationen, PA, lärare, och forskare deltog i gruppdiskussionerna vid Storträffen 2017.

Frågor som rör Digitaliseringsgruppen. Minnesanteckningar: https://www.kth.se/social/group/digitalisering-prior/page/fragor-for-digitaliseringsgruppen/

Diskussion kring Digitalisering. Minnesanteckningar:https:/ /www.kth.se/social/group/digitalisering-prior/page/diskussion-kring-digitalisering-minnesa/

Möte 1: Fredag 9 februari. Minnesanteckningar: https://www.kth.se/social/group/digitalisering-prior/page/mote-1-10/

Möte 2: Måndag 19 mars. Minnesanteckningar: https://www.kth.se/social/group/digitalisering-prior/page/mote-2-mandag-193-13-15/

Möte 3: Fredag 27 april, 10-12. Lokal:  Biblioteket, Lindstedtsvägen 3, plan 4, (csc_lv3_1440)

Agenda:

1. Information från möte med Joakim Lilliesköld och UU
2. Flipped Classroom med Open Learning Initiative-metodik (Olle Bälter)
3. Nästa möte, datum och innehåll

Välkommen!

Följande personer har anmält sig för att arbeta med området (utan inbördes ordning, uppdaterad 15/12 2022):

 • Annelie Fredriksson <annelifr@kth.se>
 • Magnus Andersson <magnusan@kth.se>
 • Cristian Bogdan <cristi@kth.se>
 • Anna Björklund <anna.bjorklund@abe.kth.se>
 • Bo Karlsson <bo.karlson@indek.kth.se>
 • Sara Akramy <akramy@kth.se>
 • Per Dalhammar <perda@kth.se>
 • Waclaw Gudowski <waclaw@kth.se>
 • Olle Bälter <balter@kth.se>
 • Madeleine Tucker Smith <mtucker@kth.se>
 • David Tjeder <dtjeder@kth.se>
 • Claes Tisell <ctisell@kth.se>
 • Henrik Kusar <hkusar@kth.se>
 • Olof Emanuelsson <olofem@kth.se>
 • Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>
 • Viktoria Martin <viktoria.martin@energy.kth.se>
 • Konrad Tollmar <konrad@kth.se>
 • Sebastian Wahlqvist <sebwah@kth.se>
 • Ida Naimi-Akbar <idna@kth.se>
 • Fredrik Kilander <fki@kth.se>
 • Torbjörn Bäck <back@kth.se>
 • Jarmo Laaksolahti <jarmola@kth.se>
 • Marika Strömberg <maristr@kth.se>
 • Ann Lantz <alz@kth.se>
 • Helena Isaksson Persson <helenaip@kth.se>
 • Helena Lennholm <lennholm@kth.se>
 • Joakim Lilliesköld <joakiml@kth.se>
 • Jan Gulliksen <gulliksen@kth.se>
 • Nihad Subasic <subasic@kth.se>
 • Elin Lindblad <elinb98@kth.se>

Om någon inte kan närvara, skicka gärna synpunkter via email.