Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Framtida utvecklingsområden/system

Här kan du lämna förslag på framtida utvecklingsområden/system. 

Mentometersystem (clickers)

Göra anslag Sticky e.d.

EES-skolan har under många år haft web-baserade system för

 • Anmälning till laborationer.
 • Administrativt stöd för examinatorer/handledare/administratörer kring examensarbeten, som bl a automatiskt uppdaterar maillistor till alla pågående exjobbare per avdelning.
 • Bokning av mötesrum, projektorer mm, med möjlighet att öven boka separata arbetsplatser i ett exjobbarrum.

Vi skulle naturligtvis bli glada om dessa funktionaliteter erbjöds på KTH-nivå, kontakta gärna Mats Bengtsson för mer information.

Grundkurser i matematik

På våra stora grundkurser i matematik skulle administrationen underlättas om följande fanns:

 • Anmälningsformulär till kontrollskrivningar (KS). Idag använder vi formuläret för tentaanmälan på Mina Sidor, men det har en del nackdelar.
 • Ge information till varje student om i vilken sal de skriver en KS och vilken seminariegrupp de tillhör. Vi gör det via epost idag, vilket fungerar skapligt.
 • Redovisning av resultat från kontrollskrivningar, seminarier och bonuspoäng. Vi använder kodade resultatlistor idag men det är ett onödigt mellansteg och många tappar bort sin kod.
 • Inmatning av resultaten i förra punkten.
 • API för ovanstående. Detta är praktiskt när det är många studenter på kursen så att ned- och uppladdning av informationen kan automatiseras med skript. 

/Tommy Ekola

Lina Magdalinski created page 3 February 2012

Håkan Kullvén edited 9 February 2012

Här kan du lämna förslag till vad som ska vara nästa steg efter inlämningsuppgifter och kursutvärderingar.

Mentometersystem (clickers)

Göra anslag Sticky e.d.¶

 ¶

commented 13 February 2012

skapa möjlighet att enkelt lägga in anmälda/registrerade kursdeltagare

skapa listor för inrapportering av resultat och betyg med namn och personnummer

delge studenterna resultaten i systemet 

ge feedback på inlämningsuppgifter

commented 16 February 2012

Utveckingen måste ske i dialog mellan undervisande lärare och programerare. Som lärare ser jag möjlighet både för inlärning och bedömning, eller rätt sagt självbedömning. Under första delen av utvecklingen bör vi se digitala lärstöd som enkelt sätt för studenter att få svar på sina frågor. Nästa fas borde innehålla mer komplicerade uppgifter med eventuella interaktiva visualiseringar, t ex interaktiva labb-övningar. (visa sådana finns redan på webben). I sista fas är ganska enkelt att göra prov och tentor online. Att kuna skriva matematiska fromler eller att rita online är en förutsättning för en lyckad online-tenta.

Några liknande systerm är www.enterstat.se ; eller www.theducation.se eller  CISCO ceritfiering. Men A och Å är att få lärare med på utvecklingsspåret, tycker jag.  

Administrator commented 17 February 2012

@Nihad. Vi håller helt med dig och det här är en del av den dialogen. Vi lägger till de system du har föreslagit på sidorna för både inlämningsuppgifter och kursutvärderingar och tittar närmare på dem under utvärderingsfasen.

Mats Bengtsson edited 22 February 2012

Här kan du lämna förslag till vad som ska vara nästa steg efter inlämningsuppgifter och kursutvärderingar.

Mentometersystem (clickers)

Göra anslag Sticky e.d.

EES-skolan har under många år haft web-baserade system för¶


* Anmälning till laborationer.
* Administrativt stöd för examinatorer/handledare/administratörer kring examensarbeten, som bl a automatiskt uppdaterar maillistor till alla pågående exjobbare per avdelning.
* Bokning av mötesrum, projektorer mm, med möjlighet att öven boka separata arbetsplatser i ett exjobbarrum.
Vi skulle naturligtvis bli glada om dessa funktionaliteter erbjöds på KTH-nivå, kontakta gärna Mats Bengtsson för mer information.¶

 

Tommy Ekola edited 2 March 2012

Här kan du lämna förslag till vad som ska vara nästa steg efter inlämningsuppgifter och kursutvärderingar.

Mentometersystem (clickers)

Göra anslag Sticky e.d.

EES-skolan har under många år haft web-baserade system för


* Anmälning till laborationer.
* Administrativt stöd för examinatorer/handledare/administratörer kring examensarbeten, som bl a automatiskt uppdaterar maillistor till alla pågående exjobbare per avdelning.
* Bokning av mötesrum, projektorer mm, med möjlighet att öven boka separata arbetsplatser i ett exjobbarrum.
Vi skulle naturligtvis bli glada om dessa funktionaliteter erbjöds på KTH-nivå, kontakta gärna Mats Bengtsson för mer information.

 Grundkurser i matematik På våra stora grundkurser i matematik skulle administrationen underlättas om följande fanns:¶


* Anmälningsformulär till kontrollskrivningar (KS). Idag använder vi formuläret för tentaanmälan på Mina Sidor, men det har en del nackdelar.
* Ge information till varje student om i vilken sal de skriver en KS och vilken seminariegrupp de tillhör. Vi gör det via epost idag, vilket fungerar skapligt.
* Redovisning av resultat från kontrollskrivningar, seminarier och bonuspoäng. Vi använder kodade resultatlistor idag men det är ett onödigt mellansteg och många tappar bort sin kod.
* Inmatning av resultaten i förra punkten.
* API för ovanstående. Detta är praktiskt när det är många studenter på kursen så att ned- och uppladdning av informationen kan automatiseras med skript. 
/Tommy Ekola

commented 12 March 2012

Jag stöder idén med Mentometrar, clickers eller liknande. Den bäst undervisade kurs jag läst innehöll ett ständigt moment där föreläsaren gjorde paus och frågade deltagarna vad de trodde skulle hända i en viss fysikalisk situation. Studenterna fick hålla upp lappar med A, B, C eller D, beroende på vilket svarsalternativ de trodde på. Att tvingas tänka till på detta vis under föreläsningen var verkligen givande, och gav ökad interaktivitet och engagemang.

commented 12 March 2012

Något som nästan helt saknas på KTH idag (centralt stött) är system för kursadministration. På ICT-skolan i Kista har vi sedan många år tillbaka arbetat med ett system som heter Daisy med bl.a. följande funktionalitet:

 • Administration av kurser som läraren kan göra: registrering, grupphantering
 • Hantering av delresultat: laborationsmoment, tentamensfrågor m.m.
  • Detta är väldigt viktigt för studenternas rättsäkerhet så att delresultat inte ligger och skvalpar i någon lärares dator utan backup 
 • Inrapportering för examination (interface till Ladok)
 • Uppföljning (på kursnivå som lärarna gör och på programnivå som studievägledare gör)
 • Kommunikation med studenter
 • Tentamensadministration: tentaanmälningar, placeringslistor, inskanning av rättade tentor så att studenterna kan bara titta på sin egen tenta m.m.
 • Stöd för exjobbsprocessen
 • Utvärdering

Jag har säkert glömt något för systemet är ganska omfattande och utvecklas kontinuerligt. Kontakta gärna oss för en demonstration.

Nu är Daisy inget självändamål utan det är funktionaliteten som är det värdefulla. KTH Social och Bilda fyller båda viktiga luckor som Daisy inte hanterar. Daisy är utvecklat och underhålls av DSV-institutionen på SU och vi betalar en ganska stor slant till dem varje år för detta. Dock antagligen mindre än vad motsvarande personal i administrationen skulle kosta om vi inte hade Daisy. Men om KTH utvecklar något eget (eller köper in Daisy :-) så måste huvuddelen av den funktionaliteten med.

Administrator commented 13 March 2012

Jo, vi har tidigare haft en del kontakt kring Daisy. Det är helt klart så att det finns mycket där som hade varit intressant och det fanns vissa förhoppningar om att det skulle gå att bryta ut delar av funktionen i komponenter så att det skulle gå att återanvända den lättare för oss, men det har väl inte riktigt blivit så och vårt samarbete blev inte riktigt det vi hoppades.

Rent allmänt talat är det så att system som Daisy, precis som de vi själva skapar på KTH, inte riktigt har den höjd att de går att betrakta som produkter som går att köpa in och det är ofta en ganska omfattande arbetsinsats som krävs för att närma sig det, utan ofta sitter de väldigt hårt rotade i den miljö de är uppsprugna ur.

Men det är tveklöst så att det finns mycket i Daisy att inspireras av oavsett om funktionerna implementeras med hjälp av andra system eller om vi kan återuppta samarbetet med DSV igen och göra det mer fruktbart.

commented 13 March 2012

Det är just funktionaliteten jag vill åt. Systemet Daisy som så är inte intressant. Både KTH social, mina sidor och Bilda är utmärkta men stöder oss inte i kursadministrationsprocesserna. Jag är gärna med i dialogerna runt sådana system som jag varit med om att utveckla sedan 90-talet i Lund.

commented 16 March 2012

Bilda allows external access to calendars that can be integrated into Outlook, iPhone or Android calendars which is very nice.

I would like some more flexibility in the content of these calendars. For example, being able to add the lecture title and descriptive text as well as to be able to link to course documents that should show-up as attachments in the calendar entries.

This way student would be able to easily see the lecture content as well as find relevant documents directly from their own calendar tools.

The external calendar access could also be a nice way to manage students' notification of attendance to laborations, tutorials etc. using the normal outlook-style accept/decline/tentative. 

Administrator commented 22 March 2012

Most of the features are already in place in KTH Social that you mention. On the course webpage in KTH Social we import the schedule from TimeEdit and teachers in the course can add title and descriptive text. You can attach files as well.

At the personal page in KTH Social students and teacher will see calendar activities from all there courses. It is possible to choose which courses you get calendar activities from and there is also possible to take away specific events.

The personal calendar is possible to export.  When you export the calendar you will get the information written in the title and descriptive text and a link to the specific event into your calendar. Not all calendars except files. It does not seem to be a standard way of exporting files. We continuously improve the calendar functions and in the future it might be easier to make it possible to let more information get into the student and teachers calendar system.

There is today no possibility for students to show if they are coming to an event.

Administrator commented 22 March 2012

I just read up on the iCalendar standard a bit further and I have to revise the statement I gave to Lina regarding attaching files to the export. There are at least some possibilities we should investigate.

Administrator commented 23 March 2012

Having spent a day on this I can conclude that actually attaching the files to the calendar events does not seem feasible, at least not with the current implementation of the calendar export with an icalendar stream. The only way to achieve this in a manner supported by usual clients is to include all the data for all files for all subscribed events in the calendar stream which would potentially mean a lot of data for every refresh of the calendar. That would probably not be a good idea for, e.g., mobile phones synching with the calendar.

It is possible that future integration using the exchange server as a mediator would provide means of making these updates in a manner which would not place the same toll on all clients polling the calendar.

Until then, the current integration which includes a link to the event in KTH Social where the attachments are found will have to suffice.