Lärarstöd

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Det här är en plats för lärare och andra intresserade att hitta, diskutera och ge tips på hur man planerar, utvecklar och leder en kurs. Här kan du även följa utvecklingen av digitala funktioner/hjälpmedel vid KTH och komma med önskemål på funktionalitet ni har behov av samt se vilka möjligheter som finns till stöd för er. Har du bra idéer du vill dela med dig av så får du gärna skapa en ny sida i gruppwikin eller skriva ett inlägg.

Feedback News