Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
2017-09-13Members2017-09-01
2017-10-11Members2019-01-15
2017-11-15 Agenda och handlingarMembers2017-11-15
2017-12-07Members2017-09-01
2018-01-15 Agenda och handlingarMembers2019-01-15
2018-02-19 Agenda och handlingarMembers2019-01-15
2018-03-27 Agenda och handlingarMembers2019-01-15
2018-04-23 Agenda och handlingarMembers2019-01-15
2018-06-12 Agenda och handlingarMembers2018-06-12
2018-09-03 Agenda och handlingarMembers2018-09-06
2018-10-08 Agenda och handlingarMembers2018-10-16
2018-11-12 Agenda och handlingarMembers2018-11-16
2018-12-05 Agenda och handlingarMembers2018-12-11
2019-01-10 Besök på DTUMembers2019-05-14
2019-01-11 Agenda och handlingarMembers2019-01-18
2019-02-11 Mötesanteckningar och handlingarMembers2019-02-13
2019-03-26 FrukostmöteMembers2019-03-26
2019-04-04 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-04-15
2019-04-24 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-05-08
2019-05-13 FrukostmöteMembers2019-05-20
2019-05-21 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-05-24
2019-06-17 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-06-24
Agenda och handlingarMembers2017-10-11
Agenda och handlingarAdministrators2018-03-23
Agenda och handlingar (fler tillkommer)Members2017-12-06
Agenda, handlingar, meddelandenMembers2017-09-06
Dokument rörande förtydligande av uppdrag til GA, FA, PAMembers2019-01-15
En strategisk agenda för internationalisering (delbetänkande)Members2019-01-15
GA 2017Members2019-06-24
GA 2018Members2019-06-24
GA VT2019Members2019-06-24
GruU 190909Logged in users2019-06-24
GruU 191007Logged in users2019-06-24
GruU 191107Logged in users2019-06-24
GruU 191205Logged in users2019-06-24
Interna och externa utredningar, delbetänkanden, rapporter mmMembers2019-01-15
MötesanteckningarMembers2017-10-17
MötesanteckningarLogged in users2019-06-24
Mötesanteckningar GA 17115Members2017-11-20
Mötesanteckningar GA 171207Members2017-12-12
Mötesanteckningar och bilagaMembers2017-09-19
Utredningen om styrningen för starka och ansvarsfulla lärosäten (STRUT)Members2019-01-15

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News