Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
Mötesanteckningar 2021Logged in users2021-04-26
GU 2021-04-19 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2021-04-26
GU 2021-03-15 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2021-03-17
GU 2021-02-15 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2021-02-18
GU 2021-01-18 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2021-01-19
GU-x 2021-04-29Members2021-04-28
GU-x 2021-03-11 MötesanteckningarMembers2021-03-17
GU-x 2021-01-15 MötesanteckningarMembers2021-01-15
GU-x 2021-01-13 MötesanteckningarMembers2021-03-09
GU HT20Members2021-02-10
Frukostmöte 2020-11-18, tema: digitaliseringsgruppens arbete, prioritering resterande uppdragsperiodMembers2020-11-18
GU-x HT20Members2021-02-10
GU VT20Members2021-02-10
GU-x VT20Members2021-02-10
GU HT19Members2021-02-10
GA VT19Members2021-02-10
GA ÄldreMembers2020-01-22
191216 Frukostmöte - Diskussion om modell för resursfördelning av GRU-medel inom skolornaMembers2019-12-14
2017-09-13Members2017-09-01
2017-10-11Members2019-01-15
2017-11-15 Agenda och handlingarMembers2017-11-15
2017-12-07Members2017-09-01
2018-01-15 Agenda och handlingarMembers2019-01-15
2018-02-19 Agenda och handlingarMembers2019-01-15
2018-03-27 Agenda och handlingarMembers2019-01-15
2018-04-23 Agenda och handlingarMembers2019-01-15
2018-06-12 Agenda och handlingarMembers2018-06-12
2018-09-03 Agenda och handlingarMembers2018-09-06
2018-10-08 Agenda och handlingarMembers2018-10-16
2018-11-12 Agenda och handlingarMembers2018-11-16
2018-12-05 Agenda och handlingarMembers2018-12-11
2019-01-10 Besök på DTUMembers2019-05-14
2019-01-11 Agenda och handlingarMembers2019-01-18
2019-02-11 Mötesanteckningar och handlingarMembers2019-02-13
2019-03-26 FrukostmöteMembers2019-03-26
2019-04-04 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-04-15
2019-04-24 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-05-08
2019-05-13 FrukostmöteMembers2019-05-20
2019-05-21 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-05-24
2019-06-17 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-06-24
Agenda och handlingarMembers2017-10-11
Agenda och handlingarAdministrators2018-03-23
Agenda och handlingar (fler tillkommer)Members2017-12-06
Agenda, handlingar, meddelandenMembers2017-09-06
Dokument rörande förtydligande av uppdrag til GA, FA, PAMembers2019-01-15
En strategisk agenda för internationalisering (delbetänkande)Members2019-01-15
GA 2017Members2019-08-30
GA 2018Members2019-06-24
GU 190909 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-09-12
GU 191007 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-10-08
GU 191107 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-11-12
GU 191205 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2019-12-10
GU 200122 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2020-01-27
GU 200224 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2020-02-26
GU 2020-03-25 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2020-03-27
GU 2020-04-29 Agenda, mötesanteckningar samt bilaga-genomförande av examination på distansMembers2020-04-30
GU 2020-05-25 MötesanteckninarMembers2020-05-26
GU 2020-06-15 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2020-06-17
GU 2020-08-31 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2021-02-10
GU 2020-10-05 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2021-02-10
GU 2020-11-09 Agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2020-11-09
GU 2020-12-14 inkl. "förmöte", agenda, handlingar och mötesanteckningarMembers2020-12-17
GU-x 2020-03-27 MötesanteckningarMembers2020-03-30
GU-x 2020-03-31 Presentation och mötesanteckningarMembers2020-04-06
GU-x 2020-04-03 Information samt och mötesanteckningarMembers2020-04-06
GU-x 2020-04-06 Presentation och mötesanteckningarMembers2020-04-07
GU-x 2020-04-07 Underlag och mötesanteckningarMembers2020-04-08
GU-x 2020-04-14 MötesanteckningarMembers2020-04-16
GU-x 2020-04-23 MötesanteckningarMembers2020-04-24
GU-x 2020-05-13 MötesanteckningarMembers2020-05-14
GU-x 2020-06-01 Agenda, underlag och mötesanteckningarMembers2020-06-03
GU-x 2020-06-09Members2020-06-08
GU-x 2020-06-18 Handlingar som presenterades under mötet samt mötesanteckningarMembers2020-06-18
GU-x 2020-06-25 Diskussionsunderlag och mötesanteckningarMembers2020-06-26
GU-x 2020-08-17 MötesanteckningarMembers2020-08-19
GU-x 2020-08-21 Mötesanteckningar (och chat)Members2021-02-10
GU-x 2020-09-02 Mötesanteckningar och länkar till information om Funka och KSMembers2020-09-04
GU-x 2020-09-10 MötesanteckningarMembers2021-02-10
GU-x 2020-09-16 MötesanteckningarMembers2020-09-17
GU-x 2020-09-28 MötesanteckningarMembers2020-10-01
GU-x 2020-10-05 MötesanteckningarMembers2020-10-06
GU-x 2020-10-09 MötesanteckningarMembers2021-02-10
GU-x 2020-10-19 MötesanteckningarMembers2020-10-22
GU-x 2020-10-21 Mötesanteckningar och diverse om kommunikationsplanMembers2020-10-22
GU-x 2020-10-23 MötesanteckningarMembers2020-10-26
GU-x 2020-10-26 MötesanteckningarMembers2020-10-26
GU-x 2020-10-29Members2020-11-02
GU-x 2020-11-02 MötesanteckningarMembers2020-11-02
GU-x 2020-11-20 MötesanteckningarMembers2020-11-23
Interna och externa utredningar, delbetänkanden, rapporter mmMembers2019-01-15
Internationalisering, mötesanteckningar resp beslutMembers2020-10-19
Kurser som saknar kurstillfälle efter HT17Members2019-09-09
MötesanteckningarMembers2017-10-17
Mötesanteckningar (september 2017 - december 2020)Logged in users2021-01-15
Mötesanteckningar GA 17115Members2017-11-20
Mötesanteckningar GA 171207Members2017-12-12
Mötesanteckningar och bilagaMembers2017-09-19
Programanalys 2020Members2019-11-06
Uppdrag till Utbildningsadministrativa utskottet (UU)Members2020-10-26
Utbildningsadministrativa utskottet, minnessanteckningarMembers2020-10-19
Utredningen om styrningen för starka och ansvarsfulla lärosäten (STRUT)Members2019-01-15

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News