Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ITM-webb för utbildningsfrågor

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

På dessa sidor hittar du som är programansvarig, studierektor, kursansvarig, examinator eller lärare information om ITM-skolans lokala processer och rutiner, samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.

     
Vid frågor - kontakta någon av utbildningshandläggarna på kansliet

IMG_0011.jpg